En hvit mus i et rødt plastbur

Komparativ medisin OUS

Ved Komparativ medisin (KPM) gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. KPM legger til rette for forsøk og følger opp etterlevelse av Forskrift om bruk av dyr i forsøk. Avdelingen består av tre seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Trykk her for info om byggeprosjekter og tekniske driftsmeldinger som kan angå driften ved KPM 

Nyheter

    Tema

      Sist oppdatert 21.05.2024