Forsøksdyrkurs og kompetansekrav

Alle som skal utføre forsøk med dyr må ha gjennomført kurs som dekker beskrivelsene i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU. Kurs må også dekke krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D, jf "EUs education and training framework."

Generelt

 
Alle som arbeider med dyr skal opprettholde kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning som angitt i Forsøksdyrforskriftens §24, 2. ledd. I EUs  "Education and Training Framework Document" er dette beskrevet som Continuing Professional Development (CPD).

Brukere som har forsøksdyrkurs som er eldre enn 5 år, skal gjennomføre KPMs "CPD course". Kurset skal gjennomføres minimum hvert 5. år 

 

Interne brukere ved KPM OUS

Kurset skal tas via Læringsportalen OUS.
Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen.

 


Eksterne brukere ved KPM OUS

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM via dette nettskjema for videre veiledning.

 

Obligatorisk kurs

Ansvarlig søkere som har forsøksdyrkurs som er eldre enn 5 år og som ikke har tatt KPM "CPD course" for etablerte brukere, må delta/forplikte seg til å gjennomføre KPM "CPD course" for etablerte brukere før de kan sende inn søknad om forsøk i FOTS.


Teoridelen av forsøksdyrkurset CAREIN arrangeres nå som et nasjonalt kurs. Kurset er utarbeidet av og arrangeres​​ i samarbeid av institiusjonene UiO, UiT, NTNU og UiB. KPM OUS bidrar med lærerkrefter. UiB er vertsinstitiusjon. Kurset vil arrangeres to ganger per år. 

https://www.uib.no/en/rg/animalfacility/158115/carein-course-animal-research


Det nasjonale forsøksdyrkurset dekker de teoretiske kravene til funksjon A, B, D etter EUs direktive 2010/63/EU. ​ For d
e som skal utføre forsøk ved KPM, må kurset kombineres med praksiskurset MF9495P (praksis). 

Det nasjonale teorikurset og UiOs praksiskurs (MF9495P) dekker til sammen EU funksjon A, B og D, med tilleggsmodulene 20-22. Kurset har vært tilbudt i Norge siden 2019.

MF9495P gir innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREiN-instruktører. For å kunne arbeide med forsøksdyr må en ha bestått både teorikurs og praksiskurs. Ordningen med at praksisdelen med gnagere ble holdt av veileder eller tilsvarende gjelder ikke lenger og er nå erstattet med et formelt praksiskurs. Det er kun praksis gjennomført i praksiskurs med godkjente CAREIN-instruktører som vil godkjennes.​ Etter bestått kurs MF9495P er det ansvarlig søker/gruppeleder som er ansvarlig for videre opplæring under tilsyn i egen gruppe inntil en kan arbeide selvstendig. ​

D​et er åpnet for påmelding. Søknadsfrist 1/6-24. 

For mer informasjon, inkludert påmeldingslenke og tidsplan:

https://www.uib.no/en/rg/animalfacility/158115/carein-course-animal-research

Kurset er nettbasert, og krever ikke fysisk oppmøte ved UiB.

Det åpnes for påmelding til praksiskurset (MF9495P) 1. juni. Påmeldingsfristen er 28. august.  

​Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. ​Høsten 2024 tilbys praksis uke 40, 41 og 44. 

 

En må først søke om studierett via Søknadsweb, før en melder seg på aktuelle kurs via Studentweb.

1. Søk om studierett via Søknadsweb

​Gå til Søknadsweb
Velg UiO
Logg inn via ID-porten med egen bank ID
Registrer personalia
Velg opptak innen kategorien Forskerutdanningen:ph.d
Velg PhD-emner i  medisin og helsefag
Fullfør registreringen

Når studierett er innvilget, opprettes en UiO-epostadresse og konto.
Etter at studierett er innvilget, melder en seg på aktuelt kurs MF9495P via Studentweb.

2. Påmelding til aktuelle kurs via Studentweb

Gå til Studentweb​
Benytt UiO brukernavn og passord og logg på via Feide.

Velg "aktive emner" fra menyen (øverst til venstre) i Studentweb. Legg inn emnekoden MF9495P i feltet "emnekode" og søk. Det aktuelle emnet (kurset) kommer da opp og registreringen kan fullføres.

​Ved spørsmål om påmelding til MF9495P kan du kontakte UiO via epost: 
 adm-phd-emner@medisin.uio.no​

Sist oppdatert 14.08.2023