• Sykehusklovn med sykehusmaskoten Rasmus
  Barn på sykehus

  Hvordan er det egentlig å være på et sykehus? Hva du burde gjøre før du kommer, og hva du kan vente deg under oppholdet og etter at du er ferdig. Alt dette kan du lese mer om her!

 • To hender som holder et hjerte
  Bli donor

  Oslo universitetssykehus trenger donorer på flere områder. Les mer om hva det vil si å være donor under.

 • Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø
  14. januar 2024
  Viktige endringer på Rikshospitalet

  Byggeprosjektet «Nye Rikshospitalet» starter nå opp for fullt ved at den gamle hovedinngang stenges. Samtidig åpner ny midlertidig inngang.

Arrangementer

Nytt fra Oslo universitetssykehus

 • Røntgenbilde av bekkenledd
  26. februar 2024
  Langvarige bekkenleddsmerter - operasjon eller ikke?

  Ved Ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, har det de siste årene pågått en placebo-kontrollert studie for å undersøke om mini-invasiv (en type operasjon som er mer skånsom mot vev og muskler) bekkenleddsavstivning var bedre enn liksom-kirurgi hos pasienter med langvarige bekkenleddsmerter.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  22. februar 2024
  Paradokset presisjonsmedisin

  Ingen svulst eller pasient er lik, og moderne kreftdiagnostikk benytter derfor i stadig økende grad testing av svulstens gener og genuttrykk. Dette åpner for nye, mer målrettede behandlingsmuligheter, såkalt presisjonsmedisin. Paradoksalt nok gjør denne fininndelingen av krefttyper det mer krevende å drive forskning på, og kvalitetssikring av, behandlingen, og den stiller derfor nye krav til forskningsmetoder.

 • En mann som sover på en seng
  19. februar 2024
  Behov for økt kompetanse om søvnbehandling i psykisk helsevern

  De fleste personer med psykoselidelser har forstyrret søvn på en eller annen måte, og dette kan ha alvorlige konsekvenser. Likevel er det få pasienter som får anbefalt behandling for søvnforstyrrelsene sine. Det er behov for å øke kompetansen i psykisk helsevern slik at pasienter med psykoselidelser kan få bedre og mer effektiv søvnbehandling.