Rasmus-spill for barn på sykehus

    Spillet "Rasmus på sykehuset" skal hjelpe barn å forberede seg til sykehuset.
    Rasmus-spill for barn på sykehus
    Sykehusmusa Rasmus

    Arrangementer

    Nytt fra Oslo universitetssykehus