• En gårdsplass i murstein med en bygning i bakgrunnen
  21. november 2023
  Adkomstorget på Rikshospitalet blir stengt

  På grunn av bygging av Nye Rikshospitalet blir dagens adkomsttorg stengt 15. januar 2024. En ny midlertidig hovedinngang blir etablert ved fløy C2 og C3. Den skal stå ferdig når dagens adkomsttorg blir stengt.

 • Sykehusklovn med sykehusmaskoten Rasmus
  Barn på sykehus

  Hvordan er det egentlig å være på et sykehus? Hva du burde gjøre før du kommer, og hva du kan vente deg under oppholdet og etter at du er ferdig. Alt dette kan du lese mer om her!

 • Noen få personer som har en diskusjon
  Bli donor

  Oslo universitetssykehus trenger donorer på flere områder. Les mer om hva det vil si å være donor under.

Arrangementer

Nytt fra Oslo universitetssykehus

 • En gruppe mennesker i et rom
  4. desember 2023
  Ti år med OUS i Malawi

  Dette er to sykepleieres perspektiv fra arbeidshverdagen i Blantyre, et av Oslo universitetssykehus (OUS) sine prosjekter innen global helse, i samarbeid med NOREC. Prosjektet har gitt, og fortsetter å gi, resultater som kommer pasientene til gode. I den globaliserte verden vi lever, med stadig økte forskjeller, har vi et ansvar å dele av kunnskapen vi sitter på i OUS.

 • Bilde fra praktisk øvelse i CBRNE-hendelser. En gruppe mennesker i beskyttelsesutstyr som tar seg av en person som ligger på bakken
  4. desember 2023
  De samtidige krisers tiår

  «De samtidige krisers tiår», sa Espen Rostrup Nakstad om tiden vi er inne i, og viste til både pandemi, legemiddelmangel, en aldrende kjernekraftverkpark og krig i Europa. Tverrsektorielle kriser stiller økt krav til samarbeid på tvers og en motstandsdyktig helseberedskap. Dette var bakteppet for CBRNE-seminaret forrige uke.

 • Christine Wisløff
  23. november 2023
  Etterlyser mer helsekompetanse om anabole steroider

  Christine Wisløff, leder av Steroideprosjektet, merker en betydelig økning i unge som henvender seg til Steroideprosjektets informasjonstelefon om bivirkninger og uønskede konsekvenser ved bruk av anabole steroider. Spesielt etter pandemien har de fått en økning i henvendelser.