En gruppe kvinner i hvite labfrakker

Nye Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus har ansvar for å sikre involvering av brukere og medarbeidere. Dette omfatter forankring av tiltak og løsninger. Videre har OUS ansvar for å utvikle organisasjonen og nye driftskonsepter samt forberede for ibruktakelse og realisering av gevinster for driften.

Sist oppdatert 03.08.2023