Saksunderlag og arbeidslogg funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

A Døgnområder voksen somatikk​

​B Akuttfunksjoner inkludert obspost​​

C Dialyse​​

D Endoskopi​​

E Fødsel og barsel, fødeobs, føde- og gynmottak​​

F Intensiv, postoperativ og sammedagsmottak​​

G Nyfødtintensiv​​

H Operasjon​​

I Bildediagnostikk og intervensjon​​

J Laboratoriemedisin​

K Klinisk service​​​

L Sengehåndtering (inkludert sengevask og -logistikk)​

M Kantine og kjøkken​​

N Vestibyle, fellesområder og drifts- og vaktsentral​​

O Sterilsentral og sentral enhet for endoskopvask​​

P Medisinsk teknologisk avdeling​

Q Forskning og undervisning OUS UIO​

R Sykehusapotek og legemiddelhåndtering​​

T Vare og distribusjonssentral

U PCI/Pacemakerarealer

V MBK / Hormon- og ernæringslab

W Renhold

Logistikkvideo (Youtube): 

Logistikk for medvirkningsgrupper ved OUS

Sist oppdatert 04.06.2024