Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget

OUS i Livsvitenskapsbygget 2026

I 2026 flytter store deler av Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) inn i Norges største og mest avanserte forskning- og innovasjonsbygg. Livsvitenskapsbygget blir et nybygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Bygget gjør en samling av felles teknologi og utstyr mulig, som vil bidra til større kapasitet og møte framtidens behov for avansert diagnostikk.

​Se byggeinformasjon fra Statsbygg

Byggeplasskamera

Kamera fra IFI-2

Kamera fra tårnkran mot tak (felt 4-6)

Kamera fra D-Medica 

Kamera fra tårnkran mot felt 7 og 8

Nyhetsbrev
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet om Livsvitenskapsbygget?
Kontakt: jorungusland.hansen@statsbygg.no

 

Det var på bakgrunn av prosjektets finansielle utfordringer at rapporten «Veien videre for Livsvitenskapsbygget – vurdering av alternative løsninger» ble utarbeidet. Rapporten ga grunnlag for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for mulig innplassering av funksjoner fra OUS i Livsvitenskapsbygget.

Helse og pasientbehandling blir et fjerde element i Livsvitenskapsbygget ved at OUS kommer inn i prosjektet. Vurderingen av at KLM skal inn i Livsvitenskapsbygget belager seg på et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av OUS/HSØ, UiO og Statsbygg, samt flere arbeidsgrupper, tillitsvalgte og vernetjenesten som har deltatt aktivt.

Klinikk for laboratoriemedisin er det største fagmiljøet i Norge innen helserettet laboratorievirksomhet, og har et nært samarbeid med UiO. Store deler av klinikken skal flytte inn i bygget.​

Målet er å utvikle et ledende miljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Livsvitenskapsbygget skal bidra til å bygge ned grenser mellom grunnleggende vitenskap i kjemi, farmasi og biovitenskap/medisin og koble på beregningsorientert vitenskap, bio- og nanoteknologi og kunstig intelligens. 

Bildet viser en skisse av det planlagte Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Illustrasjon: Arkitekt Ratio/Mir

Bildet viser en skisse av det planlagte Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Illustrasjon: Arkitekt Ratio/Mir

Bildet viser en skisse av det planlagte Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Illustrasjon: Arkitekt Ratio/Mir

 • Statsbygg er byggherre for Livsvitenskapsbygget. Les mer om prosjektet på nettsidene til Statsbygg​ og Universitetet i Oslo.
 • Programleder for OUS i Livsvitenskapsbygget er Tine Hildisch.
 • Har du spørsmål om OUS i Livsvitenskapsbygget? Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

2015

Statsbygg leverer skisseprosjekt til Kunnskapsdepartementet.


2018

Kunnskapsdepartementet gir Statsbygg i oppdrag å realisere prosjektet Nybygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved UiO.


2020

Februar:
Statsminister Erna Solberg tok første spadetak.

August:
Midlertidig stopp i byggeprosjektet på grunn av finansielle utfordringer.

November:
Regjeringen tar sikte på å få noen funksjoner fra OUS innplassert i det planlagte bygget.


2021

Januar:
Helse Sør-Øst (HSØ) ber OUS utrede en mulig samling av deler av deres virksomhet sammen med UiOs virksomhet i Livsvitenskapsbygget. Det tas sikte på at OUS skal leie en tredjedel av Livsvitenskapsbygget og at store deler av Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) skal inn i bygget.

Juni:
HSØs utredning blir styrebehandlet. Styret vedtar at flyttingen av store deler KLM til Livsvitenskapsbygget skal realiseres.

September:
OUS starter arbeidet med forprosjekt/detaljfase for programmering, funksjoner og utstyr.

Oktober:
Regjeringen vedtar å utvide kostandsrammen for Livsvitenskaps-prosjektet slik at OUS også skal inn i bygget.


2022

Februar:
Programmeringsprosessen er utvidet i tid. Underlagene for funksjoner, utstyr og infrastruktur skal fryses før sommeren.​

Mai/juni:
OUS skal befinne seg på samme detaljeringsnivå som UiO og prosjektet. • Deltakerne ble ønsket velkommen av programleder Tine Hildisch
  28. februar 2023
  OUS i Livsvitenskapsbygget: – Slik blir det!

  17. februar 2023 fikk deltakerne i medvirkningsgruppene og interessenter presentert arbeidet som er blitt gjort til nå og veien videre for OUS i Livsvitenskapsbygget.

 • Bildet viser det planlagte Livsvitenskapsbygget i Oslo
  2. mars 2022
  På veien mot fremtidens laboratorievirksomhet i Nye OUS

  Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) sin ambisjon for 2022-2030 er å finne best mulige løsninger for å imøtekomme dagens og fremtidige behov for laboratorie-medisinske tjenester.

 • Foto av testareal
  4. februar 2022
  Testareal for rom i nye sykehus er under oppføring

  I slutten av januar startet byggingen av et testareal for ulike rom i de nye sykehusene. Hit kan ansatte komme for å se rommene i sin faktiske størrelse, flytte om og sette inn inventar som trengs i de ulike rommene.

Sist oppdatert 06.07.2023