Anestesi, analgesi og eutanasi

KPM OUS har publisert prosedyrer for anestesi, analgesi og eutanasi som skal følges ved forsøk i våre lokaler.

Valg av anestesi gjøres ut i fra dyreart, tilgjengelige medikamenter, HMS, planlagt prosedyre og ønsket varighet på anestesien.
Se Anestesi på gnagere-Rikshospitalet (SOP 136148) for forslag til ulike oppsett for injeksjonsanestesi på mus og rotte.

Isofluran og sevofluran gir ingen smertelindring i dyr og må alltid kombineres med smertelindring ved smertefulle prosedyrer.

Gravide og de som planlegger graviditet, skal ikke oppholde seg i rom hvor gassanestesi benyttes. Hvis gravide skal arbeide med gassanestesi, må de benytte friskluftmaske, og kun etter avtale med KPM og OUS bedriftslege. Friskluftmasken gir en kontinuerlig forsyning av et overskudd av medisinsk luft. Maske med kullfilter er ikke friskluftmaske. ​

Se prosdyrene for gassanestesi ved KPMs tre seksjoner
eHåndbok - Gassanestesi - Radiumhospitalet (ous-hf.no)
eHåndbok - Gassanestesi på gnagere - Rikshospitalet (ous-hf.no)
eHåndbok - Gassanestesi av gnagere – Ullevål (ous-hf.no)

Multimodal analgesi

Multimodal analgesi kreves under og etter kirurgiske inngrep ved KPM OUS, med mindre det er vitenskapelig begrunnet og godkjent av Mattilsynet å avstå fra bruk av analgesi. Multimodal analgesi er en form for smertebehandling som kombinerer ulike grupper av medisiner for smertelindring, som opioider, lokal analgesi og NSAIDs. ​

 

Oral dosering av buprenorfin i rotte

Resultatene fra forsøk med oral og SC dosering av buprenorfin i rotte, gjennomført ved KPM OUS, ble publisert i Laboratory Animals høsten 2023 Clinical efficacy of buprenorphine after oral dosing in rats undergoing major surgery. Resultatene fra studiet viser stabile serumnivåer av buprenorfin i 24h etter oral gavage (0,4 mg/kg), mens serumnivåer etter SC dosering av anbefalt dose (0,05 mg/kg) viser raskt fallende nivåer og en varighet som ikke samsvarer med en 8 timers doseringsfrekvens. Forskjellen i buprenorfinnivåer og stabilitet i serum avspeiles i kliniske observasjoner, der rotter dosert oralt spiser mer og har en langt mer positiv vektutvikling etter operasjon.

Med bakgrunn i dette er oral dosering med buprenorfin nå forventet standard valg ved KPM OUS når en prosedyre indikerer bruk av buprenorfin analgesi i rotte. Brukere som vil dosere rotter oralt med buprenorfin må sende endringsmelding om dette via aktuell FOTS id, hvis det ikke allerede er beskrevet i søknaden.

 

KPM OUS prosedyre for medikamentell smertelindring av gnagere

Se Analgesia protocols for rodents (SOP 134760).

Avlivning skal kun skje på godkjente prosedyrerom, dvs laboratorier eller for-rom, ved KPM OUS. ​​

Ved avlivning av mus ved KPM OUS, skal nakkestrekk være den foretrukne metoden. Dette er en human metode når den utøves av trent personell. Bruk av gassanestesi før nakkestrekk er ikke akseptabelt dersom det benyttes utelukkende med hensikt å gjøre det enklere for operatøren å utføre nakkestrekk. Alle som deltar ved CAREIN-praksis ved OUS får opplæring i metoden.

Ved avlivning av rotter er ip injeksjon av pentobarbital tilsatt lidokain den vanligste metoden. Lavere konsentrasjon av pentobarbital er forventet å gi mindre smertepåvirkning. KPM har en generisk formulering av pentobarbital med lav konsentrasjon tilsatt lidokain. Ta kontakt med KPMs personale ved behov for pentobarbital+lidokain til avlivning.

CO2 er en tillatt avlivingsmetode for gnagere i hht. Forskrift om bruk av dyr i forsøk. Ved KPM OUS kan CO2 benyttes til avliving av rotter og mus, der CO2 finnes tilgjengelig. Dyrene som skal avlives må være over 14 dager gamle. Ved avlivning av mus er det et eget forbehold om at metoden kun er tillatt hvis 8 eller flere mus skal avlives samtidig.  Avliving med CO2 skal overvåkes og foretas av trenet personell, og de må ha signert på lesing av KPMs prosedyre for bruk av CO2 til avlivning av gnagere. Etter avliving med CO2 skal døden sikres som beskrevet i forskriftens Vedlegg C.


Se prosedyrene eHåndbok - Avlivning av forsøksdyr (ous-hf.no) og eHåndbok - Bruk av CO2 til avliving av gnagere (ous-hf.no)

Sist oppdatert 28.07.2023