Arbeid med GMO

Arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) ved KPM OUS må følge bestemmelsene i Forskrift om innesluttet bruk av GMO dyr og Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (GMM).   KPMs lokaler er godkjent for innesluttet bruk av GMO dyr ved nivå 1 og for innesluttet bruk av GMM i kombinasjon med dyr opp til nivå 1 ved KPM-Ullevål og opp til nivå 2 ved KPM-RH og KPM-Rad.  All innesluttet bruk av GMO opp til nivå 2 skal  meldes til Helsedirektoratet, dette er brukers ansvar. Meldeplikten gjelder for organimsmer der den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.

 Dette finnes som vedlegg i KPMs prosedyre for arbeid med GMO

eHåndbok - Arbeid med genmodifiserte organismer (GMO) ved Komparativ medisin (ous-hf.no)

KPM er ansvarlig for anlegget, og brukeren er ansvarlig for bruken. 

Ved arbeid med GMO dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet .​

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til
GMO-boksen@helsedir.no med ansvarlig for anlegget ved KPM, Henrik Rasmussen, i kopi. En kopi av sendt melding må legges ved i de aktuelle FOTS-søknadene.

Avl av gmo dyr med en kjent belastende fenotype eller ikke klassifisert fenotype,  er søknadspliktig. Avl av gmo dyr uten en belastende fenotype, er ikke søknadspliktig. Det vil da være søker som må dokumentere fravær av belastende fenotype. EU-kommisjonen har definert kritierier for evaluering av fenotype; "GA Rodent Welfare Assessment". Disse kriteriene skal følges ved dokumentasjon av fenotype av linjer ved KPM OUS.

Finn veiledning "GMO welfare assessment" vedlagt eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no).​

Begrepet mikroor​ganismer omfatter blant annet bakterier, virus og celler i kultur. Ved arbeid med GMM i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet Melding kombinasjonsbruk og kopi av meldingen legges ved FOTS-søknaden.


Ved arbeid med GMM må bruker i tillegg utarbeide en risikovurdering og vurderingen skal forelegges KPM for godkjenning, før melding sendes Helsedirektoratet.

Bruk av biologiske faktorer i gruppe 2 skal meldes til Arbeidstilsynet. KPM er ansvarlig for å melde dette.

Meldingen er vedlagt eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no).

​​Tamoxifen brukes i forsøk med dyr til cellespesifikk genaktiviering eller inaktivering, via aktivering av Cre-recombinase og cre/lox rekombinasjon.

Se KPM OUS SOP for arbeid med Tamoxifen 
eHåndbok - Tamoxifen (ous-hf.no)​​

NTS er en kjernefasilitet for avansert transgen teknologi. De tilbyr ulike tjenester som rederivering, nedfrysning og rådgivning om avlsstrategi. NTS er beliggende ved Domus Medica, UiO.

Les mer på NTS nettsider​ .


 

Sist oppdatert 26.07.2023