Eksport av gnagere

All eksport av gnagere fra KPM OUS må gå via vårt personale og følge våre rutiner. Ta kontakt med oss i god tid, minimum to uker, før ønsket eksportdato. Se nærmere beskrivelse i feltet under.

Ved ønsker om eksport tar bruker kontakt med KPM OUS i god tid, minimum to uker, før ønsket eksportdato. Bruker er ansvarlig for å formidle helserapporter og informasjon om KPM til mottakende forsøksdyravdeling, og må hente inn en skriftlig bekreftelse på at importen aksepteres. Bekreftelsen må hentes inn fra veterinær eller tilsvarende ansvarlig ved mottakende forsøksdyravdeling.
For nærmere beskrivelse se prosedyren eHåndbok - Eksport av gnagere (ous-hf.no)

Transport mellom KPM OUS seksjoner kan kun gjøres etter avt​ale med de aktuelle seksjonslederne eller deres stedfortredere. Mottakende seksjon bestiller transporten.

Se prosedyren eHåndbok - Eksport av gnagere (ous-hf.no)​ for mer informasjon.
Bruker fyller ut nettskjema ( link finnes i prosedyrens del B) minium en uke før ønsket transport. ​

KPM klargjør nødvendige eksportdokumenter, pakker dyrene og utsteder veterinærattest. Bruker vil faktureres for tjenesten samt for utlegg til transportesker og transportgel.

Ved innenlandseksport bestiller KPM transporten, ved utenlandseksport er dette brukers ansvar. Bestilling av transport skal koordineres med KPM.

Sist oppdatert 18.07.2023