HMS ved KPM

Her har vi samlet informasjon tilknyttet HMS ved avdelingen.

Når kjemikalier er planlagt benyttet i forsøk, skal det gjøre en risikovurdering. For helseskadelige kjemikalier, eller kjemikalier med ukjent helsefare, skal det lages egne SOPer for bruk, hvis dette ikke allerede er utarbeidet.
Se prosedyre   eHåndbok - Bruk av kjemikalier i forsøk - Komparativ medisin (ous-hf.no).


KPM har utarbeidet prosedyrer for kjemikalier som er i rutinemessig bruk ved avdelingen.
eHåndbok - Håndtering av 5-BrdU og EdU ved OUS Komparativ Medisin (ous-hf.no)
eHåndbok - Cytostatika, tilberedning og bruk - Radiumhospitalet (ous-hf.no)
eHåndbok - Radioaktive isotoper, arbeid med - Radiumhospitalet (ous-hf.no)
eHåndbok - Tamoxifen (ous-hf.no)
eHåndbok - Formalin: Bruk av Formalinsystemet® (ous-hf.no)

 

Ved  OUS brukes EcoOnline sin programvare til elektronisk stoffkartotek. Alle sikkerhetsdatablader for merkepliktige stoffer skal registreres i det elektroniske stoffkartoteket. Legemidler er ikke kjemikalier og skal ikke registreres i EcoOnline. KPM registrerer egne kjemikalier, som vaskemidler og desinfeksjonsmidler, i stoffkartoteket. Kjemikalier som benyttes i forsøk må registreres av brukerne i brukernes stoffkartotek, og tillates ikke lagret ved KPM. Sikkerhetsdatabladene må hentes ut og legges ved alle aktuelle FOTSid ved søknadstidspunkt.​

eHåndbok - Elektronisk stoffkartotek (ous-hf.no)

Elektronisk stoffkartotek KPM OUS

Benyttes ved alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi). KPMs personale har fått opplæring i bruk av pennen, og hver seksjon har EpiPen lagret i medisinskap. Hvis Epipennen benyttes, skal man ringe 113.  
Felleskatalogtekst EpiPen

KPM-Radiumhospitalet SOP id 119956
KPM-Rikshospitalet SOP id 32804
KPM-Ullevål SOP id 128178

Brannvernprosedyrene er tilgjengelige via intranett ved OUS.

 

Sist oppdatert 19.07.2023