Bestilling av dyr og import av dyr og biologisk materiale

All bestilling og import av dyr til KPM OUS må gå via vårt personale og følge våre rutiner. Bestilling gjøres i Science Linker ( KPM-RH og KPM-Ullevål) eller via bestillingsskjema i epost (KPM-Rad). Ved ønske om import av biologisk materiale, må dette forhåndsgodkjennes av KPM. Se nærmere informasjon i feltet under.

Se prosedyren for informasjon om rutinene som gjelder ved seksjonen du ønsker å importere dyr til.

eHåndbok - Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør (ous-hf.no)

Ved ønske om import av dyr fra andre leverandører gjelder egne rutiner, og KPM må settes i kontakt med relevant kontaktperson hos eksportøren. Ta kontakt med KPM i god tid før ønsket import.  Se prosedyren for nærmere beskrivelse.

eHåndbok - Bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører (ous-hf.no)

Se vedlegget "Animal order weight and age range for different suppliers" i prosedyren eHåndbok - Bestilling og import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør (ous-hf.no)  

Biologisk materiale kan inneholde uønskede murine patogene agens, og det er etablert en prosedyre for å hindre  innførsel av slike agens via biologisk materiale (celler og vev).
Vær obs på at leverandører, inkl større leverandører som ATTC, ikke leverer tilstrekkelig informasjon med tanke på uønskede agens ved import til en forsøksdyravdeling.

eHåndbok - Import og in vivo bruk av biologisk materiale (ous-hf.no)

Sist oppdatert 27.07.2023