Prosedyrer

Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer som en samlet kvalitetshåndbok via eHåndbok OUS. Alle prosedyrer, bortsett fra de som inneholder kart, er tilgjengelig via internett. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.

Sist oppdatert 30.09.2022