Helsemonitorering

Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram.

Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, og svaber av pels) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indeksdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram).

Til informasjon for avdelinger som vurderer import av dyr fra KPM er det utarbeidet en engelsk beskrivelse av KPMs infrastruktur, hygienerutiner, importrutiner og helsemonitoreringsprogram. 

Se notatet "KPM facility description" vedlagt prosedyren eHåndbok - Eksport av gnagere (ous-hf.no)


​Rapportene er vedlagt prosedyren ​​eHåndbok - Helsemonitoreringsrapporter (ous-hf.no)

Rapportene har 18 måneders historikk og er  inndelt i fht årstall og dyrerom. Helserapporter eldre enn 18 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.​​

​​​​

Sist oppdatert 14.08.2023