En hånd som holder en gul blomst

Revmatologi

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet tilbyr utredning og behandling av pasienter med betennelseslignende systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, samt artrittsykdommer når det foreligger alvorlige indre organmanifestasjoner. Fagområdet er inndelt i Voksenrevmatologisk- og Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet. Pasienter med artritt, spondylopatier, artrose og relaterte tilstander utredes og behandles ved Diakonhjemmet sykehus. Seksjonen ledes av seksjonsleder Helena Andersson.

Dialogseminaret om revmatiske bindevevssykdommer 2024

18. april ble det årlige dialogseminaret om revmatiske bindevevssykdommer arrangert, denne gang med spennende foredrag om fremtidens behandling.

Dialogseminaret er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Lærings- og mestringssenteret Rikshospitalet (KRE) og Norsk Revmatikerforbund.

Dialogseminar om revmatiske bindevevssykdommer 2024
En gruppe mennesker i et rom