Klinikk

Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet

Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet, Seksjon for revmatologi, OUS Rikshospitalet har ansvar for alle barn 0 – 18 år med revmatologiske sykdommer i Helse Sør-Øst. Det innebærer ansvar for utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet har spisskompetanse på artrittsykdom, systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt med debut i barne- og ungdomsalder. Oppfølgingsansvaret er delt mellom Rikshospitalet og de andre sykehusene samt primærhelsetjenesten i regionen. Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet driver utstrakt forskningsaktivitet og deltar i nasjonale og internasjonale studier og prosjekter. Enheten ledes av overlege dr.med. Vibke Lilleby.

I tillegg til revmatologer med spesialkompetanse på barnerevmatologi har vi sykepleier/hjelpepleier, kontaktsykepleier (arbeider ut mot barnas hjemmemiljø), spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut, barne- og ungdomspsykiater, spesialpedagog og sosionom. Det er også tett samarbeid med andre spesialiteter på OUS som radiologer, øyeleger, kjevespesialister, pediatere, ortopeder.

Enheten består av sengepost, dagenhet og poliklinikk. 

Oppmøtested: E1, 1. etasje, Rikshospitalet
Telefon: 23 07 27 24 (mandag - fredag kl 09.00-15.00)
Pasientkoordinator: 23 07 45 00 (mandag - fredag kl 09.00-15.00)

Revmatologi barn poliklinikk og dagenhet er lokalisert med Barnemedisinsk poliklinikk i E1, 1. etasje, Rikshospitalet. 
Telefon pasientkoordinator: 23 07 45 00 (mandag - fredag kl 09.00-15.00)

Barn- og ungdom med revmatologisk sykdom er innlagt på Barnepost 1, E2, 2. etasje, Rikshospitalet.
Telefon: 23 07 27 24 (mandag - fredag kl 09.00-15.00)

Sist oppdatert 24.05.2024