Deltakelse i forskningsbiobank og -registre

Våre pasienter vil ofte bli spurt om samtykke til deltagelse i våre registre og/eller i biobanken, som er et forsknings- og kvalitetsregister for revmatologiske tilstander. I registeret samles klinisk informasjon og eventuelt biologisk materiale fra pasienter. Dette blir brukt til å utvikle bedre kunnskap om forebygging, årsak, diagnostikk og behandling av revmatologiske sykdommer.

Sist oppdatert 22.05.2024