Biobankportalen

Denne siden handler i hovedsak om forskningsbiobanker og er rettet mot både pasienter og ansatte, enten du er deltager i et forskningsprosjekt eller om du er forsker og trenger informasjon om å opprette eller bruke forskningsbiobanker.

​Hva er en biobank?

Når vi snakker om biobanker på sykehuset mener vi samlinger av biologisk materiale fra mennesker. Som oftest dreier deg seg om blodprøver eller vevsbiter, men det kan også omfatte urin- eller avføringsprøver.  Prøvene tas som regel vare på i forbindelse med utredning, behandling eller oppfølging av sykdommer. Av og til tar man også vare på prøver til forskning. Dette kan være overskuddsmateriale etter diagnostikk eller det kan være ekstra prøver som tas i forbindelse med utredning og behandling. Pasienten skal alltid forespørres dersom det er aktuelt å lagre prøver for forskningsformål og det er frivillig å bidra.

Hva skal vi med prøvene?

Forskningsbiobanker er utgangspunktet for en stor del av forskningen som utføres ved OUS. Hver eneste bloddråpe og celle i kroppen vår inneholder biologisk informasjon som potensielt kan hjelpe oss til å forstå hvorfor vi bli syke og hvordan vi kan bli friske. Prøver fra pasienter er derfor svært verdifulle for sykehusets forskere. Løsningen på dagens helseproblemer finnes i morgendagens forskning. Fremskritt innen medisinsk forskning avhenger av gode biobanker.

Biobank Norge er et nasjonalt infrastrukturprogram for sykehusbiobanker og populasjonsbiobanker.

Biobank Norge

Sist oppdatert 29.08.2022