Forskning

Seksjonen har stor klinisk ekspertise og forskningsaktivitet spesielt knyttet til revmatiske sykdommer, slik som bl.a. systemisk sklerose, systemisk lupus erytematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, myositter og juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).

Forskning er en av fire hovedoppgaver ved sykehuset, sammen med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasienter og pårørende. Den primære målsettingen med forskings- og innovasjonsaktiviteten er å forbedre helsetjenestetilbudet til barn og voksne med revmatologiske sykdommer.

Seksjon for revmatologi har tre forskergrupper:

Fibroserende inflammatoriske revmatologiske sykdommer (Nor-FIORD)
Epidemiologi og utfall i revmatiske sykdommer
Klinisk barnerevmatologisk forskningsgruppe
Sist oppdatert 22.05.2024