Forskningsgruppe

Epidemiologi og utfall i revmatologiske sykdommer

Helga Sanner leder forskergruppen Epidemiologi og utfall i revmatologiske sykdommer som består av 16 medlemmer, seks av disse er stipendiater og tre postdocer.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde på noen trapper

Foto: OUS

Fra venstre: Karin Kilian, Karoline Lerang, Simon G Berger, Sigrid Reppe Moe, Hilde Haukeland, Helga Sanner, Henriette Marstein and Anne Marit Selvaag.

Vår forskningsgruppe spesialiserer seg på epidemiologi med fokus på forekomst, genetikk, miljørisikofaktorer og progresjon av revmatiske sykdommer fra ungdom til voksendebut. Vi ser på ulike typer utfall, slik som pasientrapporterte utfallsmål, organspesifikke manifestasjoner og fysisk form. Vi bruker en innovativ tilnærming og tar i bruk en rekke datakilder som kvalitets- og forskningsregistre, biobanker, helseundersøkelser, sentrale helseregistre samt kohort- og kliniske studier, i tillegg til epidemiologiske analyser og banebrytende «big data»-teknikker som maskinlæring for å fremme utvikling av biomarkører. Vi har tett samarbeid med nasjonale og internasjonale eksperter og et aktivt brukerengasjement sikrer at arbeidet vårt forblir effektfullt og relevant.

Forskergruppen er flerfaglig og består av medlemmer med bakgrunn som leger, fysioterapeut, bioingeniør, molekylærbiologi og biomedisinsk ingeniørfag. Prosjektporteføljen inkluderer fem pågående og to planlagte studier i barne- og ungdomsdebuterte revmatologiske sykdommer, og fem pågående og to planlagte studier i revmatologiske sykdommer hos voksne.

Våre forskningsprosjekter

Revmatiske sykdommer hos ungdom

PREVENT-JIA
NorJDM – Norsk JDM-kohort
Fysisk form i JIA
PROMIS oversettelse

Planlagte prosjekter: NorChildCTD

Internasjonale samarbeidsprosjekter

The JIA classification study: The PRINTO Evidence-based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for juvenile idiopathic arthritis

PharmaChild: A European collaboration on long-term outcome and pharmacovigilance for biologics used in juvenile idiopathic arthritis

EUROFEVER: International registry for autoinflammatory diseases

SHARE project: Optimize and disseminate diagnostic and management regimens in JDM, update

ABIRISK: Immunogenicity in juvenile idiopathic arthritis

Physical Activity Among Children and Youth with Juvenile Myositis: A Cross-Sectional International Survey

Revmatiske sykdommer hos voksne

Nor-SLE
Biomarkørvalidering for tidlig diagnose av lupus nefritt med bruk av flytende biopsier
AAViNor: ANCA-assosierte vaskulitter i Oslo (AAV)
Behçets sykdom i Norge i perioden 1999-2021
Takayasu vaskulitt kohort

Planlagte prosjekter:
Banebrytende oppdagelse av Lupus Nefritt: En multisenter skandinavisk retrospektiv studie
Avdekking av biomarkører for autoimmune sykdommer

For information about the research group in English follow this link.

Sist oppdatert 22.05.2024