Forskningsprosjekt

PREVENT-JIA

I denne unike studien ønsker vi å utvide vår forståelse av tidlige miljøfaktorers rolle i Juvenil idiopatisk artritt (JIA)-utvikling og fenotype, og se hvordan dette påvirker genetisk risiko for sykdom. Vi ser også på mor-far-barn-sammehneger for å finne genetiske faktorer assosiert med JIA og for å få en dypere forståelse av fenotypisk variasjon og familierelaterte faktorer. Vi bruker data fra det store MoBa-svangerskapskohorten og registrene, og undersøker miljøeksponeringer som sosioøkonomiske, perinatale (fosteret, fødselen og det nyfødte barn) og tidlige barndomsfaktorer i flere pågående delprosjekter.

Løv barnehender

Foto: Markus Spiske by Unsplash

Beskrivelse:
I denne unike studien ønsker vi å utvide vår forståelse av tidlige miljøfaktorers rolle i Juvenil idiopatisk artritt (JIA)-utvikling og fenotype, og se hvordan dette påvirker genetisk risiko for sykdom. Vi ser også på mor-far-barn-sammehneger for å finne genetiske faktorer assosiert med JIA og for å få en dypere forståelse av fenotypisk variasjon og familierelaterte faktorer. Vi bruker data fra det store MoBa-svangerskapskohorten og registrene, og undersøker miljøeksponeringer som sosioøkonomiske, perinatale (fosteretfødselen og det nyfødte barn) og tidlige barndomsfaktorer i flere pågående delprosjekter.

Som en del av det overordnede prosjektet «MoBaRheuma» studerer vi også påvirkningen av genetikk og miljøfaktorer på revmatisk sykdom med voksendebut. Vi har en tverrfaglig tilnærming med to nåværende doktorgradsstudenter og to postdoktorer, hver med ulik bakgrunn.

For å nå våre mål samarbeider vi tett med nasjonale og internasjonale ekspertgrupper innen relevante felt. Vårt langsiktige mål er å legge til rette for forebyggende strategier for JIA, og vår studie vil gi verdifull innsikt i sykdomsmekanismer ikke bare i JIA, men også i andre revmatiske sykdommer.

Prosjektperiode: 

Kategori: Epidemiologi

Sist oppdatert 22.05.2024