Forskningsprosjekt

Nor-SLE

Nor-SLE-prosjektet representerer en stor milepæl innen SLE-forskning. Prosjektet strekker seg over nesten to tiår og er en av verdens mest omfattende populasjonsbaserte SLE-kohorter.

En gruppe blader på en linje

Foto: Chris Lawton on Unsplash

I samarbeid med ni sykehus i Sørøst-Norge har vi omhyggelig kartlagt sykdomsforløpet til hver SLE-pasient i regionen i perioden 1999 til 2017. Pasienter i alle aldre er inkludert.

Forskningsprosjektet vårt er fokusert på å finne kunnskapshull i SLE-epidemiologien med særlig fokus på sykdomsutvikling, progresjon og prognose. 

Prosjekter fra Nor-SLE-kohorten inkluderer:

• Trender i forekomst, prevalens og pasientdemografi over tid
• Kriterievurdering – vurdering av sensitiviteten til de ulike klassifiseringskriteriene i SLE
• Organinvolvering og fenotyper på tvers av aldersgrupper
• Identifisering av tidlige prognostiske faktorer for sykdomskomplikasjoner og død
• Kreftforekomst

Nor-SLE-prosjektene med sin omfattende innsats har bidradd til å fremme vår forståelse av SLE der det endelige målet er å bedre pasientbehandlingen.

Prosjektleder: Karoline Lerang, Spesialist i revmatologi, PhD

Prosjektperiode: Pågående

Kategori:
Epidemiologi

Hilde Haukeland presenterer resultatene fra SLE-studie.

Declining incidence of systemic lupus erythematosus in Norway, 1999-2017

Watch a narrated graphical abstract by first author Hilde Haukeland, MD, on the study, "Declining incidence of systemic lupus erythematosus in Norway, 1999-2017". Read the complete study in Arthritis & Rheumatology: https://loom.ly/vvwFKZ8 This study aimed to provide complete, robust data on annual SLE incidence rates over nearly two decades from the Southeast Norway area (2.9 million inhabitants) and assess accuracy of SLE-specific ICD codes for SLE diagnosis.

Hilde Haukeland presenterer resultatene fra SLE-studie.
En bærbar datamaskin og et krus
Sist oppdatert 28.06.2024