Forskningsprosjekt

Fysisk form ved barneleddgikt

Juvenil idiopatisk artritt (JIA; barneleddgikt) er den vanligste kroniske revmatiske sykdommen hos barn. Tidligere forskning har vist at barn med JIA har nedsatt fysisk utholdenhet, muskelstyrke, bentetthet og fysisk aktivitetsnivå. Mange av studiene er gamle, og vi har lite kunnskap om disse forholdene hos norske barn med JIA.

En gruppe barn som leker med en ball på en gresslette

Foto: Robert Collins on Unsplash

Hovedmålet er å undersøke om fysisk form og fysisk aktivitetsnivå hos barn med JIA er nedsatt sammenliknet med friske kontroller, og om det er sammenheng mellom ulike aspekter av fysisk form, fysisk aktivitet og sykdomsparametre hos en gruppe barn med JIA som har hatt muligheten til biologisk behandling, samt i hvilken grad regelmessig fysisk aktivitet og en maksimal fysisk anstrengelse påvirker inflammasjonsprosessen. Studien ser også på om en submaksimal tredemølletest er egnet for å måle fysisk utholdenhet, og at vi dermed kan få en test som er klinisk anvendbar og som kan være med på å gi bedre og mer spesifikke anbefalinger om treningsintensitet for barn med JIA.

En ph.d.-student har forsvart sin avhandling basert på dette materialet, og flere delprosjekter pågår. Dette inkluderer sammehenger mellom 
a) visceralt fettvev og sykdomsaktivitet og adipokiner
b) kardiorespiratorisk kondisjon og visceralt fettvev 
c) hvordan fysisk anstrengelse og trening påvirker inflammatoriske markører og
d) evaluering av de psykometriske egenskapene til International Physical Activity Questionnaire ( IPAQ).

Prosjektleder: Helga Sanner, Spesialist i revmatologi, PhD, Kristine Risum, fysioterapeut, PhD

Prosjektperiode: 2014-2030

Kategori:
 

Fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt med Kristine Risum, PhD

Kristine Risum, fysioterapeut/PhD hos Oslo Universitetssykehus er foredragsholder.

Fysisk aktivtet og fysisk form er viktig for god helse, også hos pasienter med kroniske sykdommer som barneleddgikt. Internasjonalt forskning har tidligere vist at pasienter med barneleddgikt er mindre fysisk aktive og har dårligere fysisisk form samenliknet med friske jevnaldrende. Vi hadde imildertid lite kunnskap om dette i Norge. I tillegg var det lite kunnskap internasjonalt om fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt hos pasienenter som var behandlet med moderne behandlingsstragier, inkludert biologiske legemidler.

Fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt
Et par personer som sykler nedover en sti i en park
Sist oppdatert 28.06.2024