Forskningsgruppe

Klinisk barnerevmatologisk forskningsgruppe

Anna-Birgitte Aga leder forskergruppen Klinisk barnerevmatologisk forskningsgruppe som består av 11 medlemmer, tre av disse er stipendiater og to er postdoc.

Fra venstre: Siri Opsahl Hetlevik, Nils Bolstad, Johanna Gehin, Anne Marit Selvaag, Nina Krafft Sande, Imane Bardan, Pernille Bøyesen, Berit Flatø, Vibke Lilleby, Anna-Birgitte Aga, Irene Urnes Tjernlund, Martine Mesel Isom. In front: Anita Tollisen and Karen Holten.

Foto: Åsne Rambøl Hillestad, UiO

Fra venstre: Siri Opsahl Hetlevik, Nils Bolstad, Johanna Gehin, Anne Marit Selvaag, Nina Krafft Sande, Imane Bardan, Pernille Bøyesen, Berit Flatø, Vibke Lilleby, Anna-Birgitte Aga, Irene Urnes Tjernlund, Martine Mesel Isom. Foran: Anita Tollisen and Karen Holten.

Vårt forskningsfokus er diagnose, prognose og skreddersydde behandlingsstrategier for revmatiske sykdommer hos barn. Vi ønsker å utvikle moderne behandling for barn og unge med revmatiske sykdommer ved å forbedre forståelsen av sykdommene og finne tilpasset målrettet behandling.

Forskningsprosjektene tar sikte på å optimalisere diagnosen, prediksjonsmodeller og målrettede behandlingsstrategier basert på pasientens kliniske, personlige, genetiske og/eller molekylære profil. Resultatene fra våre pågående og planlagte kliniske studier, observasjonsstudier og translasjonell biomedisinsk forskning gir en beskrivelse av sykdomsbyrden for pasientene, deres familier og samfunnet. 

Selv om vi er en liten enhet som arbeider med sjeldne sykdommer, har vår forskning vært av høy internasjonal kvalitet og anerkjennelse. Vår forskning er klinikknær og resultatene er lett å ta i bruk i klinisk praksis. Gjennom våre forskningsprosjekter har vi utviklet nasjonale nettverk og internasjonale forbindelser innen barnereumatologi er forbedret. Et helt vesentlig bidrag for måloppnåelsen til forskergruppen er det gode samarbeidet med assosierte medlemmer og samarbeidspartnere. Forskergruppen samarbeider med medisinsk genetikk, medisinsk biokjemi, radiologi, REMEDY og andre universitetssykehus i Norge og ledende internasjonale partnere. 

Forskergruppen ser ser nytten av sitt mangeårige målrettede arbeid med å bygge en god plattform og at dette gir mange og langsiktige muligheter for forskergruppen fremover.

 

For more information in English about the research group follow the link.

Nina Krafft Sande disputerte 30. mai 2024

Cand Med. Nina Martine Krafft Sande, revmatolog ved seksjon for revmatologi, OUS Rikshospitalet, disputerte for ph.d.-graden ved Institutt for klinisk medisin torsdag 30. mai 2024. Avhandlingens tittel er Evaluering av ultralyd ved juvenil idiopatisk artritt. 
Nyhet: Nina Krafft Sande disputerer 30. mai 2024
Tekst, tavle

MinJIA Persontilpasset behandling av barneleddgikt

Formålet med MinJIA-studien er å undersøke hvorvidt leddinjeksjoner med kortison (triamcinolon hexacetonid) i kombinasjon med tumor nekrose faktor(TNF)-hemmer er mer effektivt enn TNF-hemmer alene hos barn og ungdom med barneleddgikt (juven...
MinJIA Persontilpasset behandling av barneleddgikt
Logo, ikon
Sist oppdatert 14.06.2024