Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi og Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon er sammenslått til en klinikk. Den nye klinikken har fått navnet: Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin. Den sammenslåtte klinikken har 10 underliggende avdelinger med ca. 2200 ansatte. Klinikken har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen fagene øre, nese, hals, plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, fordøyelsessystemet, urologi, kjeve og ansiktskirurgi, transplantasjon av bukorganer, infeksjonsmedisin, revmatologi, øye kirurgi og medisinske øyebehandlinger både på lokal, regional og innenfor flere landsfunksjoner. Klinikken har også underliggende Institutt for indremedisinsk forskning. Klinikken har en stor Barnekirurgisk avdeling, med 5 underliggende seksjoner, 4 på Rikshospitalet og 1 på Ullevål.

Klinikken er organisert med 10 avdelinger, klinikkledelse og stab.

 • Avdelig for gastro- og barnekirurgi
 • Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi
 • Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
 • Avdeling for transplantasjonsmedisin
 • Avdeling for urologi
 • Institutt for indremedisinsk forskning
 • Kirurgisk avdeling for barn
 • Kjeve og ansiktkirurgisk avdeling
 • Øre, nese halsavdelingen
 • Øyeavdelingen

Klinikken ledes av Kim Alexander Tønseth (MD, PhD).

 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forskningsveien 2 A, 4. etasje
En bygning med glassvinduer

Forskningsveien 2A

Forskningsveien 2A

0373 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Etterutdanningsuka 2024
  Uka blir arrangert ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Dette er en kongress for spesialsykepleiere innenfor fagområdet akutt-, barn-, intensiv og postoperativ behandling. Sett av dato!
  Etterutdanningsuka 2024
  21.
  oktober
  2024
  5 dager
Brukerrådet i klinikken

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser.

Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

Brukerrådet har følgende mandat
Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet vi gir til pasientene
Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/ diagnose og funksjonshemming
Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende pg deres organisasjoner på alle nivå i speialishelsetjenesten
Brukerrådet møtes minst fire ganger i året
Brukerrepresentantene har personlige erfaringer som pasient/pårørende


Ønsker du kontakt med Brukerrådet i klinikken kan du kontakte:

Marianne Hægh Martinussen på mail: mmartinu@ous-hf.no.

Brukerutvvalget i OUS: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no