Tolkesentralen

Tolkesentralen er en seksjon i Oslo universitetssykehus HF (OUS) som leverer tolketjenester til OUS, Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sunnaas sykehus. Seksjonen ledes av Thomas Petter Ekhaugen.

Kvalifiserte tolker på mange språk

Tolkesentralen dekker oppdrag på over 80 språk. Vi leverer tolketjenester til Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

I tillegg til at tolkene reiser ut på oppdrag i de tre sykehusene, leverer Tolkesentralen også telefontolking og skjermtolking. I våre lokaler på Ullevål har vi egnede tolkestudioer som er lydisolerte og skjermet for innsyn.  Herfra formidler Tolkesentralen tolker til sykehusenes avdelinger i tre fylker.

 

For å legge til rette for god kommunikasjon via tolk i sykehusene, gjennomfører Tolkesentralen også kurs og opplæring for sykehusenes ansatte. Dersom du er interessert i å høre mer om Tolkesentralen eller om du kunne tenke deg at en rådgiver kommer og snakker om god kommunikasjon via tolk i din avdeling, ta kontakt med oss på tolkesentralen@ous-hf.no eller 23 02 69 90.

Våre tolker gjennomgår en nøye rekrutteringsprosess. I tillegg til å se på tolkenes kvalifikasjoner (tolkeregister.no) og referanser, gjennomfører vi intervjuer med hver enkelt tolk.

Vi legger vekt på å samarbeide med tolker som har en høy grad av profesjonalitet og som har interesse for tolking i helsevesenet. Vi tilbyr faglig utvikling i skjæringspunktet mellom helsefaglig forståelse og tolkefaglig kompetanse.

Tolkesentralen ble etablert i 2014 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF som et samarbeid mellom OUS, Ahus og Sunnaas sykehus. Målet for Tolkesentralen er å sikre kvalitet og kompetanse i tolketjenestene ved de tre helseforetakene, som en del av sykehusenes overordnede mål om å tilby likeverdige helsetjenester. Kvalitet og kompetanse sikres gjennom tett dialog med og oppfølging av tolkene. Tolkesentralen bidrar også til økt kunnskap hos ansatte ved sykehusene om bruk av tolk.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT