Forskningsgruppe

Fibroserende inflammatoriske revmatiologiske sykdommer (Nor-FIORD)

Anne-Maria H. Vold leder forskergruppen Fibroserende inflammatoriske revmatologiske sykdommer (Nor-FIORD) som består av 14 medlemmer, fem av disse er stipendiater og en postdoc.

Fra venstr: Phuong Phuong Diep, Emily Violette Eng Langballe, Hilde Jenssen Bjørkekjær, Imon Shoumitra Barua, Maylen Nordgård Carstens, Mona-Lovise Talaro Ramsli, Øyvind Molberg, Anna-Maria Hoffmann-Vold, Øyvind Midtvedt, Henriette Didriksen, Ragnar Gunnarsson, Håvard Fretheim and Helena Andersson.En gruppe mennesker som står på en scene

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Fra venstre: Phuong Phuong Diep, Emily Violette Eng Langballe, Hilde Jenssen Bjørkekjær, Imon Shoumitra Barua, Maylen Nordgård Carstens, Mona-Lovise Talaro Ramsli, Øyvind Molberg, Anna-Maria Hoffmann-Vold, Øyvind Midtvedt, Henriette Didriksen, Ragnar Gunnarsson, Håvard Fretheim and Helena Andersson.

NOR-FIORD er ledende i to store forskningssatsninger: Nye persontilpassede managementstrategier for fibroserende sykdommer som er et strategisk forskningsområde ved OUS og Novel personalized management strategies for fibrosing diseases (FibroPET), The convergence environment ved UiO. FibroPET arbeidspakke 2 og 3 har foreløpig planlagt fem videre studier innenfor temaene klinisk bildediagnostikk og terapeutisk strategi.

Forskergruppen har syv studier pågående innen translasjons- og tverrfaglig forskning innenfor temaer som Systemisk sklerose (SSc)-ILD, pulmonary arterial hypertension (PAH) in SSc, nye biomarkører for utvikling av PAH og ILD i SSc, ILD in revmatoid artritt og bindevevssykdommer, stamcellebehandling og IgG4-relatert sykdom. Videre har forskergruppen fått midler til å utvikle Nor-mILDer-studien til en internasjonal multisenter RCT med Oslo, Zürich og Bucuresti som studiesteder, der 310 deltakere vil bli screenet for å inkludere 218 kandidater med 109 i hver studiearm.

 

For information about the research group in English follow this link.

Sist oppdatert 22.05.2024