Forskning

Forskningsprosjekter

Seksjon for revmatologi, OUS Rikshospitalet gjennomfører klinisk og translasjonsforskning med fokus på pasientgrupper som har betennelseslignende systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, og artrittsykdommer når det foreligger alvorlige indre organmanifestasjoner.

Oversikt over forskningsprosjekt

    Sist oppdatert 24.05.2024