Klinikk

Revmatologisk poliklinikk

Ved revmatologisk poliklinikk utreder, behandler og følger vi opp voksne med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Du må ha henvisning fra spesialist/fastlege for å få time på poliklinikken. Pasienter bosatt i Oslo prioriteres.

Oppmøtested: D1, 1. etasje, Rikshospitalet

Ved oppmøte ved poliklinikken bør du ta med:

Til skranken

  • Legitimasjon
  • Navn på fastlegen
  • Ditt mobiltelefonnummer

Til legen

  • Oppdatert medisinliste (gjerne fra fastlegen)
  • Eventuelle rapporter om dine sykdommer som vi ikke har fra før (for eksempel utskrift av nye prøver tatt via fastlegen)

Hvis du ikke kan komme, ber vi deg om å si ifra om dette i god tid slik at vi kan gi timen til en annen. Hvis du uteblir fra timen uten å ha gitt beskjed minst 24 timer i forveien, vil du bli belastet med et gebyr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Endre eller avbestille time på nett

Du kan avbestille og be om å få forandret på timen din på helsenorge.no. Logger du deg i tillegg inn med bank ID har du også tilgang på journalen din. 

Endre eller avbestille time på telefon

Ta kontakt med pasientkoordinator på telefon 23 07 39 02 (mandag - fredag kl 08.30-10.30).

Trenger du medisinske råd?

Hvis du er pasient og trenger medisinske råd om din sykdom, kan du kontakte revmatologisk sykepleier på telefon 23 07 27 74 (mandag-fredag kl 08.30-10.30).

Henvisningen til Revmatologisk seksjon kan være kort, men må inneholde nok informasjon til at pasienten får riktig prioritering. Pasienter med begrunnet mistanke om systemisk bindevevssykdom eller systemisk vaskulitt prioriteres. Oslo er vårt primærområde. Aktuelle pasienter fra andre kommuner kan mottas etter avtale med lokalt sykehus eller spesialist. Fritt sykehusvalg gjelder sykehusavdelinger "på samme nivå" og ikke direkte til region-/universitetssykehusavdeling.

Voksne med artritt, spondylopatier, artrose henvises til Diakonhjemmets sykehus i henhold til funksjonsfordeling.

Henvisning av barn eller ungdom 18 år eller yngre med revmatisk sykdom, sendes til Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet i vår avdeling.

Hypermobilitetssyndrom, Marfans sykdom og Ehlers-Danlos syndrom henvises Fysikalsk Medisinsk avdeling OUS, Ullevål. 

For å gi riktig prioritering, ber vi om at henvisningsskrivet inneholder nødvendig informasjon:
• Diagnose (tekst og helst ICPC eller ICD-10 koder)
• Aktuell problemstilling
• Tidligere sykdommer
• Aktuelle symptomer og debuttidspunkt
• Kliniske funn
• Medikamenter (alle)/intoleranse/allergier
• Aktuelle svarrapporter (laboratoriet, radiologiske, andre)
• Kontaktinformasjon om pasienten (mobiltelefonnummer?)
• Behov for tolk?

​Elektronisk henvisning

Når du henviser til OUS, bruk elektronisk henvisning dersom du har mulighet til det. OUS tar kun imot E-henvisning på pasienter som har fullt fødselsnummer eller D-nummer.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Seksjon for Revmatologi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sist oppdatert 24.05.2024