Forskningsgrupper

Forskning er en av fire hovedoppgaver ved sjukehuset, sammen med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasienter og pårørende. Den primære målsettingen med forsknings- og innovasjonsaktiviteten i sykehuset er å forbedre helsetjenestetilbudet til barn og voksne med revmatologiske sykdommer.

Sist oppdatert 30.04.2024