Undervisning

Undervisning av medisin- og helsefagstudenter er også en viktig del av avdelingens oppgaver. Avdelingen har universitetsfunksjon med tre professorater i revmatologi ved Institutt for klinisk medisin, Medisinske fakultet, Universitet i Oslo (UiO). 

En gruppe mennesker i en forelesningssal

Foto: Photo by Dom Fou on Unsplash

Seksjon for revmatologi mottar pasienter med revmatiske bindevevssykdommer og vaskulittsykdommmen i tillegg til barn med revmatologiske sykdommer, til utredning og behandling. Revmatologisk seksjon har ansvar for behandlingstilbudet i revmatologi for Oslo by og regionfunksjon for Helseregion Sørøst (Oslo, Viken, Vestfold/Telemark og Agder). Legene arbeider i nært samarbeid med kontorfunksjonærer, pleiepersonell, fysioterapeuter og ergoterapeuter. I tillegg er det nært samarbeid mellom Seksjon for Revmatologi og andre indremedisinske spesialiteter ved OUS; spesielt innen infeksjon/immunologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, nyresykdommer, radiologi og patologi.

Avdelingens utdanningsprogram bygger på Læringsmålene i kompetanseportalen for spesialiteten revmatologi, og de enhver tid gjeldende krav til avdelinger med utdanningsfunksjon. Seksjonen har faste tidspunkt for internundervisning to ganger pr uke, i tillegg til andre typer fellesundervisning og stormøter med aktuelle temaer innen forskning og klinikk for faggruppene revmatologi, hematologi, nyremedisin, gastromedisin, infeksjonsmedisin og endokrinologi.

To ganger pr år har vi fellesundervisning med Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet, i juni gjennomføres dette som «Grønn kongress» og i desember gjennomføres et halvdagsseminar for LIS legene. Hensikten med disse fellesundervisningene er å referere siste nytt fra klinikkrelevant forskning og gjennomgang av siste nytt fra aktuelle internasjonale kongresser, spesielt EULAR (europeisk) og ACR (amerikansk) kongresser.

Siden er under utvikling.

Sist oppdatert 22.05.2024