Klinikk

Revmatologisk dagenhet

Revmatologisk dagenhet utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter. Revmatologisk dagenhet er en del av Medisinsk dagenhet som behandler pasienter fra fem ulike seksjoner: Fordøyelsessykdommer, revmatologi, infeksjon/immunologi, lunge og hud. Vi har i hovedsak pasienter som ikke trenger å være innlagt på en sengepost, men trenger ett dagopphold til kontroller, utredning og/eller intravenøs behandling. Revmatologisk dagenhet har ikke overnattingsplasser og stenger kl. 17.00. Ved lang reisevei kan overnatting på sykehotellet avtales.

Oppmøtested: C6, 2. etasje, Rikshospitalet.

Ved oppmøte ved dagenheten bør du ta med:

 • Legitimasjon
 • Navn på fastlegen
 • Oppdatert medisinliste.
 • Faste medisiner
 • Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
 • Rapporter om dine sykdommer som vi ikke har fra før (for eksempel utskrift av nye prøver tatt via fastlegen)

Hva skjer med deg på Revmatologisk dagenhet

 • Du blir tatt imot av helsesekretær, sykepleier og lege.
 • Verdisaker kan låses inn. Spør personalet.
 • Ofte er undersøkelser planlagt på forhånd. Personalet viser deg vei til undersøkelsene.
 • Ventetider på de ulike undersøkelser i løpet av dagen må påregnes. Ikke alt følger et tidsskjema. Ta gjerne med lesestoff. Hvis du vil vente utenfor enheten må du avtale med personalet slik at du ikke går glipp av planlagte undersøkelser.
 • Vi har hvilestoler og noen få bårer.

Telefon ekspedisjon: 23 07 20 60

Telefon pasientkoordinator: 23 07 23 03 (telefontid 08.30 - 14.00)

Endre eller avbestille time på nett

Du kan avbestille timen din og be om å få forandret på timen din på helsenorge.no. Logger du deg i tillegg inn med bank ID har du også tilgang på journalen din.

Endre eller avbestille time på telefon

Hvis du ikke kan komme, ber vi deg om å si ifra om dette i god tid slik at vi kan gi timen til en annen.

Telefon pasientkoordinator: 23 07 23 03 (mandag - fredag kl 08.30-14.00).

Henvisningen til Revmatologisk seksjon kan være kort, men må inneholde nok informasjon til at pasienten får riktig prioritering. Pasienter med begrunnet mistanke om systemisk bindevevssykdom eller systemisk vaskulitt prioriteres. Oslo er vårt primærområde. Aktuelle pasienter fra andre kommuner kan mottas etter avtale med lokalt sykehus eller spesialist. Fritt sykehusvalg gjelder sykehusavdelinger "på samme nivå" og ikke direkte til region-/universitetssykehusavdeling.

Voksne med artritt, spondylopatier, artrose henvises til Diakonhjemmets sykehus i henhold til funksjonsfordeling.

Henvisning av barn eller ungdom 18 år eller yngre med revmatisk sykdom, sendes til Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet i vår avdeling.

Hypermobilitetssyndrom, Marfans sykdom og Ehlers-Danlos syndrom henvises Fysikalsk Medisinsk avdeling OUS, Ullevål. 

For å gi riktig prioritering, ber vi om at henvisningsskrivet inneholder nødvendig informasjon:
• Diagnose (tekst og helst ICPC eller ICD-10 koder)
• Aktuell problemstilling
• Tidligere sykdommer
• Aktuelle symptomer og debuttidspunkt
• Kliniske funn
• Medikamenter (alle)/intoleranse/allergier
• Aktuelle svarrapporter (laboratoriet, radiologiske, andre)
• Kontaktinformasjon om pasienten (mobiltelefonnummer?)
• Behov for tolk?

​Elektronisk henvisning

Når du henviser til OUS, bruk elektronisk henvisning dersom du har mulighet til det. OUS tar kun imot E-henvisning på pasienter som har fullt fødselsnummer eller D-nummer.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Seksjon for Revmatologi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sist oppdatert 24.05.2024