Forskningssamarbeid

Nasjonalt klinisk nettverk

Seksjon for revmatologi, OUS Rikshospitalet er knyttet til det nasjonale kliniske nettverket som består av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner med fokus på revmatiske sykdommer.

I tillegg til felles forskningsfokus skal nettverket bidra til å styrke nasjonalt samarbeid, lette kommunikasjon mellom ulike enheter og bidra til implementering av resultater i klinisk praksis.

Nettverket kan bidra til nye forskningsprosjekter gjennom deling av forskningsideer og samarbeid på tvers av de ulike enhetene i form av multisenterstudier.

Nettverket består av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i alle de fire helseregionene i Norge og koordineres av REMEDY-senteret.

HELSE SØRØST
Spesialisthelsetjenesten
Diakonhjemmet Sykehus
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Martina Hansens sykehus
Betanien sykehus
Revmatismesykehuset på Lillehammer
Sykehuset Østfold
Sørlandet sykehus, Kristiansand
Drammen sykehus
Akershus universitetssykehus
Kongsvinger sykehus
Oslo revmatologisk praksis
Humana Helse AS

Rehabiliteringsinstitusjoner
Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS
Unicare Norge (Landaasen AS, Hokksund AS, Friskvern AS)
Vikersund Bad Rehabilitering
Stiftelsen Hernes Institutt
Stiftelsen Catosenteret

HELSE MIDT
Spesialisthelsetjenesten
St. Olavs Hospital
Ålesund sjukehus
Helse Nord-Trøndelag

Rehabiliteringsinstitusjoner
Selli Rehabiliteringssenter Muritunet AS Meråker Kurbad

HELSE VEST
Spesialisthelsetjenesten
Stavanger Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde
Haugesund sanitetsforening Revmatismesykehuset

Rehabiliteringsinstitusjoner
Røde Kors Haugeland Rehabiliteringssenter AS
Åstveit helsestasjon
Ravneberghaugen Senter for mestring og rehabilitering

HELSE NORD
Spesialisthelsetjenesten
Universitetssykehuset Nord-Norge
Finnmarkssykehuset Hammerfest
Helselandssykehuset Mo i Rana
Nordlandssykehuset Bodø

Rehabiliteringsinstitusjoner
Treningssenteret i Finnmark AS

 

 

 

Sist oppdatert 23.05.2024