Klinikk

Revmatologisk sengepost

Vi utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Sengeposten har 7 senger og er lokalisert sammen med Sengepost for immunologi og infeksjonssykdommer i C4, 2. etasje. Revmatologisk sengepost ledes av Anders Engebråten.

Oppmøtested: C4, 2.etasje, Rikshospitalet

Hvis du skal innlegges bør du ta med følgende:
• Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
• Eventuelle faste medisiner til det første døgnet
• Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
• Tøy/undertøy 
• Innesko

Telefon ekspedisjon: 23 07 05 40 

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?
Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før innleggelsen på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant.

Henvisningen til Revmatologisk seksjon kan være kort, men må inneholde nok informasjon til at pasienten får riktig prioritering. Pasienter med begrunnet mistanke om systemisk bindevevssykdom eller systemisk vaskulitt prioriteres. Oslo er vårt primærområde. Aktuelle pasienter fra andre kommuner kan mottas etter avtale med lokalt sykehus eller spesialist. Fritt sykehusvalg gjelder sykehusavdelinger "på samme nivå" og ikke direkte til region-/universitetssykehusavdeling.

Voksne med artritt, spondylopatier, artrose henvises til Diakonhjemmets sykehus i henhold til funksjonsfordeling.

Henvisning av barn eller ungdom 18 år eller yngre med revmatisk sykdom, sendes til Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet i vår avdeling.

Hypermobilitetssyndrom, Marfans sykdom og Ehlers-Danlos syndrom henvises Fysikalsk Medisinsk avdeling OUS, Ullevål. 

For å gi riktig prioritering, ber vi om at henvisningsskrivet inneholder nødvendig informasjon:
• Diagnose (tekst og helst ICPC eller ICD-10 koder)
• Aktuell problemstilling
• Tidligere sykdommer
• Aktuelle symptomer og debuttidspunkt
• Kliniske funn
• Medikamenter (alle)/intoleranse/allergier
• Aktuelle svarrapporter (laboratoriet, radiologiske, andre)
• Kontaktinformasjon om pasienten (mobiltelefonnummer?)
• Behov for tolk?

​Elektronisk henvisning

Når du henviser til OUS, bruk elektronisk henvisning dersom du har mulighet til det. OUS tar kun imot E-henvisning på pasienter som har fullt fødselsnummer eller D-nummer.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Seksjon for Revmatologi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sist oppdatert 24.05.2024