Klinikk

Voksenrevmatologisk enhet

Vi tilbyr utredning og behandling av pasienter med betennelseslignende systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, samt artrittsykdommer når det foreligger alvorlige indre organmanifestasjoner. Enheten tar i mot pasienter som er bosatt i Oslo (lokalfunksjon), helseregion Helse-Sør-Øst (regionsfunksjon) og pasienter fra andre regioner til "second opinion", fortrinnsvis via spesialister og sykehus. Seksjonen legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende. Voksenrevmatolgisk enhet omfatter sengepost, dagenhet og poliklinikk.

Revmatologisk sengepost

Vi utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Sengeposten har 7 senger og er lokalisert sammen med Sengepost for immunologi og infeksjonssykdommer i C4, 2. etasje. Revmatologisk sengepost ledes av Anders Engebråten.
Les mer om revmatologisk sengepost
En hånd som holder en gul blomst

Revmatologisk dagenhet

Revmatologisk dagenhet utreder og behandler pasienter med systemiske bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter. Revmatologisk dagenhet er en del av Medisinsk dagenhet som behandler pasienter fra fem ulike seksjoner: Fordøyelsessykdommer, revmatologi, infeksjon/immunologi, lunge og hud. Vi har i hovedsak pasienter som ikke trenger å være innlagt på en sengepost, men trenger ett dagopphold til kontroller, utredning og/eller intravenøs behandling. Revmatologisk dagenhet har ikke overnattingsplasser og stenger kl. 17.00. Ved lang reisevei kan overnatting på sykehotellet avtales.
Les mer om revmatologisk dagenhet
En hånd som holder en liten gul blomst

Revmatologisk poliklinikk

Ved revmatologisk poliklinikk utreder, behandler og følger vi opp voksne med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Du må ha henvisning fra spesialist/fastlege for å få time på poliklinikken. Pasienter bosatt i Oslo prioriteres.
Les mer om revmatologisk poliklinikk
Et nærbilde av noen blomster
Sist oppdatert 30.05.2024