En stor hvit bygning med en plen foran seg

Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er en av fire regionale enheter i Norge som behandler spiseforstyrrelser, og har ansvaret for pasienter fra hele Sør- og Østlandet. Om henvisninger til RASP : Se under fanen  - Les mer om RASP - eller under den enkelte enhet.

Henvisninger til RASP
For å henvise til RASP, må du gå via et sentralt henvisningsmottak som du kommer til ved å klikke på lenken her. Her finner du også informasjon rundt elektroniske henvisninger.

Du får mer informasjon om hva henvisningen skal inneholde under hver enhet.


Om RASP:

Vi er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og tilbyr behandling til de som allerede har forsøkt behandling i primærhelsetjenesten og i distriktpsykiatriske senter (DPS) eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) lokalt.

Det er et krav at det skal sendes en henvisning fra DPS eller BUP for å blir vurdert for behandling hos oss.  Dette betyr at vi kun har planlagte innleggelser, og at ventetiden vil variere noe.

RASP består av en regional poliklinikk med dagbehandling og flerfamilieterapi, tre døgnbehandlingsenheter for barn/ungdom og voksne, og en regional kompetansetjenesteenhet hvor også forskning og responsteamet er tilknyttet.

Vår kompetansetjeneste arrangerer også fagkurs for helsepersonell, videreutdanningskurs, seminar og konferanser,

Hos oss vil du møte sykepleiere, miljøterapeuter, leger, psykologer, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiologer, forskere, kokker og merkantilt ansatte. Som universitetssykehus har vi også ansvar for opplæring og undervisning av studenter.
  

RASP sine overordnede ansvarsområder er:
• Klinisk behandling
• Utdanning/kompetanseheving
• Forskning og metodeutvikling

Hvert av disse tre områdene er grunnleggende målsettinger for virksomheten vår. Gjennom disse ansvarsområdet legges det vekt på et tverrfaglig forankret behandlingstilbud til pasienter og pårørende. I tillegg ønsker vi et utstrakt samarbeid med våre samarbeidspartnere og lokale behandlingsinstanser i helseregionen.

Vi ønsker å bidra til å heve og spre kompetanse om spiseforstyrrelser i regionen og har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi stor aktivitet innenfor forskning, forskjellige prosjekter og  utdanningstilbud og kursvirksomhet for helsepersonell. 

Seksjonen ledes av : Seksjonsleder Andreas Anker Hviid 

Seksjonen består av: 

 

Årsmeldinger fra RASP:

Her finner du årsmeldingen for 2016

Her finner du årsmeldingen for 2017

Her finner du årsmeldingen for 2018

Her finner du årsmeldingen for 2019

Her finner du årsmeldingen for 2020

Her finner du årsmelding for 2021 

BRUKERRÅDET på RASP

RASP har og har hatt, gjennom mange år, et velfungerende brukerråd som består av frivillige pasienter/tidligere pasienter og pårørende representert fra alle enheter, representanter for brukerorganisasjonene SPISFO og ROS, samt seksjonsleder, seksjonsoverlege og 1-2 andre ansatte på RASP. Brukerrådet på RASP er et rådgivende organ. 

Brukerrådet på RASP står bak Råd for bruk av sosiale medier

Brukerrådet på RASP har også en representant i Klinikkens Brukerråd (KPHA) på Oslo Universitetssykehus HF gjennom den ene brukerorganisasjonens representant. 

Årsmeldinger fra brukerådet RASP:

Kontakt

Telefon

Telefontid 09.00-11.30 og 12.00-14.00

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF,
Ullevål, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
Postboks 4956 Nydalen,
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 37, inngang A.
Ekspedisjonen er i 3. etasje - heis er tilgjengelig. Ekspedisjonen er åpen mellom kl 08.00 og kl 15.30 på mandag - fredag.

Har du avtale om å komme direkte til Enhet for barn/Unge er det inngang B, men her er det ingen ekspedisjon. Ring på dørklokken til døgnposten ved adkomst.

Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer: 23016230, telefontid 09.00-11.30 og 12.00-14.00.

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Kurs, utdanninger og seminarer i regi av RASP

 • Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Dette er et tverrfaglig introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.
  Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig
 • CBT-E for behandlere, kull 5
  CBT-E for behandlere kull 5. Et etterutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser. Videreutdanningen går over 1 semester. NB! SØKNADSFRIST ER NÅ UTE!
  CBT-E for behandlere, kull 5
  29.
  august
  2024
 • FBT for behandlere - kull 7 - 2024/2025
  Nytt kull FBT for behandlere har oppstart i September 2024. FBT for behandlere er et tverrfaglig videreutdanningsprogram i familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge. Formålet er å lære opp behandlere i BUP i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser hos barn og unge og deres familier. NB! SØKNADSFRIST ER NÅ UTE!
  FBT for behandlere - kull 7 - 2024/2025
  10.
  september
  2024

Informasjon og nyheter