Fagkurs

Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs

Dette er et tverrfaglig introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Regionale spesialenheter i Norge i samråd med Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS).

Gratis e-læringskurs: Grunnkurs i Spiseforstyrrelser  

Dette er et tverrfaglig introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende. 

Pasienter med spiseforstyrrelser er en pasientgruppe helsepersonell møter på alle nivåer av helsetjenesten og i ulike kontekster.
 
Samtidig så er dette lidelser som mange trenger grunnleggende kompetanse om, og det er derfor laget et e-læringskurs, for å gjøre grunnleggende kunnskap om spiseforstyrrelser enkelt tilgjengelig,
 
Det er RASP, i samarbeid med de andre regionale enhetene for behandling av spiseforstyrrelser, Helsekompetanse i Tromsø og brukerorganisasjonen ROS som har laget e-læringskurset.
 
Kurset kan brukes av alle som trenger mer kunnskap om denne pasientgruppen. Kurset kan for eksempel brukes som en innføring for nyansatte og sommervikarer som skal jobbe med denne pasientgruppen og ansatte som av og til møter pasienter med spiseforstyrrelser og deres familier i sin jobb. Det kan også brukes av studenter, og av ansatte i primærhelsetjenesten, som for eksempel helsesykepleiere

  • For å delta på kurset, trykk bare her på lenken. 

Målgruppe: Helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende. 
 
Læringsmål: Gi en grunnleggende innføring i hvordan forstå og behandle pasienter med spiseforstyrrelser. Bidra til helhetlige og individuelt tilpassede pasientforløp. 
 
Tid: Cirka 30 minutter.
 
Kostnad: Kurset er gratis å gjennomføre!
 
Faglig ansvarlig: Regionale spesialenheter i Norge i samråd med Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS).


Kontakt