Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser

Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser har som målsetting å gi informasjon om spiseforstyrrelser, heve kompetansen av behandling av pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst og fremme ny kunnskap om spiseforstyrrelser.

Kompetansetjenesten arrangerer mange ulike kurs for helsepersonell og videreutdanningsprogrammene Kropp og Selvfølelse, CBT-E for behandlere og FBT for behandlere. 
Et forskerteam på 8-9 forskere er knyttet til kompetansetjenesten. Det pågår mange ulike forskningsprosjekter som undersøker ulike sider ved spiseforstyrrelser som nevrobiologiske forhold, hvordan utrede spiseforstyrrelser, ulike sider ved behandling og samsykelighet med spiseforstyrrelser og diabetes. Det er utgått 12 doktorgrader fra forskerteamet og publiseres 10 – 20 vitenskapelige artikler i året.

Enheten ledes av Heidi Langbakk Skille og forskningsleder er Øyvind Rø.

 

Kontakt

Telefon

kl. 08.00-15.30 (mandag - fredag)

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål  Regional seksjon spiseforstyrrelser Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo                                                        

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 37, inngang A, 2. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo