Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser

Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser har som målsetting å spre informasjon om spiseforstyrrelser, heve kompetansen av behandling av pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst og fremme ny kunnskap om spiseforstyrrelser.

Kontakt oss

​Kompetansetjenesten på RASP arrangerer mange ulike kurs og seminarer for helsepersonell, samt har også utdanningsprogrammene:

 • Kropp og Selvfølelse
 • FBT for behandlere
 • ​CBT-E for behandlere. 

Les mer generell informasjon om utdanningsprogrammene på kompetansetjenestens egne sider, se under punktet: kurs, seminar og kompetansehevende tiltak.

Et forskerteam på 8-9 forskere er knyttet til kompetansetjenesten. Det pågår mange ulike forskningsprosjekter som undersøker ulike sider ved spiseforstyrrelser som nevrobiologiske forhold, hvordan utrede spiseforstyrrelser, ulike sider ved behandling og samsykelighet med spiseforstyrrelser og diabetes. Det er til nå utgått 12 -tolv doktorgrader fra forskerteamet og publiseres 10 – 20 vitenskapelige artikler i året.

Responsteamet 
Responsteamet ved RASP er et tverrfaglig team som er plassert under kompetansetjenester. De tilbyr bistand til behandlere i saker med alvorlige spiseforstyrrelser hos barn, unge eller voksne.

Responsteamet kan delta i samarbeidsmøter, behandlingsplanlegging, faglige drøftinger eller gi veiledning til behandlere og behandlingsteam. Aktuelle tema for veiledning kan være forståelse, behandlingstilnærming, somatiske tema, spørsmål om ernæring, juridiske avveininger, etiske dilemmaer, individual-, familie- eller miljøterapeutiske utfordringer, team-dynamikk, behandlertretthet m.m. De kan også tilby undervisning tilknyttet enkeltsaker.

For mer informasjon om Responsteamet, ta kontakt via Rasps sentralbord: 23 01 62 30 eller se på deres egen  brosjyre (PDF)

Enheten ledes av Heidi Langbakk Skille og forskningsleder er Øyvind Rø.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser har et forskningsteam som en del av Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Forskningsteamet ble etablert i 2005 under ledelse av professor emeritus Bryan Lask.
Øyvind Rø, professor/Md./PhD, tok over ledelsen fra 2010. Teamet består av 10-12 medlemmer. Det er  4-5 seniorforskere, og har fire pågående doktorgradsprosjekter.

På forskningsteamets egen side (klikk på Forskerteamet under her)  vil du finne mer informasjon rundt forskerteamets medlemmer, samt artikler de har utgitt mv.

Forskningsteamet​ Følg oss på twitter! @Oslo_EDResearch

The Regional Department for Eating Disorders (RASP) has a research team, as part of the Regional Competence Center. The research team was established in 2005 under the leadership of the late Professor Emeritus Bryan Lask, MD.
Professor Øyvind Rø, MD, PhD, was appointed the research director in 2010. The research team consists of 10-12 members, including four post-docs, and has three ongoing PhD projects.

Research team​

Follow us on Twitter! @Oslo_EDResearch

Doktorgrader ved RASP

PublikasjonerBøker og publikasjoner utgitt av RASP.

Utdanningsprogrammet FBT for behandlere generell informasjon

 • ​​Informasjon som gjelder et pågående løp av utdanningsprogrammet FBT for behandlere, sendes direkte ut til deltakerne på dette kullet.
 • Presentasjoner fra forelesninger i et pågående løp,som foreleser har godkjent kan sendes ut, men sendes kursdeltagerne på dette kullet på mail.
 • Utdanningsprogrammet starter et nytt kull 1 gang pr år, se utlysning på www.rasp.no for detaljer rundt dette, når dette publiseres.
 • Utdanningsprogrammets varighet er 2 semester.

Utdanningsprogrammet CBT-E for behandlere

 • Informasjon som gjelder et pågående løp av ​utdanningsprogrammet CBT-E for behandlere, sendes direkte ut til deltakerne på dette kullet.
 • Presentasjoner fra forelesninger i et pågående løp,som foreleser har godkjent kan sendes ut, men sendes kursdeltagerne på dette kullet på mail.
 • Utdanningsprogrammet starter et nytt kull 1 gang pr år, se utlysning på www.rasp.no for detaljer rundt dette, når dette publiseres.
 • Utdanningsprogrammets varighet er 1 semester.

Utdanningsprogrammet "Kropp og selvfølelse"

 • ​Kropp og Selvfølelse: informasjon om program på oppstartseminar, øvrig kursprogram og informasjon som gjelder pågående løp av ​utdanningsprogrammet sendes på mail til de aktuelle deltagerne.
 • Presentasjoner fra forelesninger i et pågående løp,som foreleser har godkjent kan sendes ut, men sendes kursdeltagerne på dette kullet på mail.
 • Utdanningsprogrammet starter et nytt kull 1 gang pr år, se utlysning på www.rasp.no for detaljer rundt dette, når dette publiseres.
 • Utdanningsprogrammets varighet er 1 semester.

.

 • Praktisk informasjon om kurs og veiledning ved RASP
 • Om undervisning, hospitering mv
 • Dersom det er andre enheter som ønsker at noen fra RASP skal komme og undervise, eller om det er ønske om hospitering finnes det skjemaer for dette. Dette skjema sendes til kursRASP@ous-hf.no. For skjema - se neste punkt.
 • Undervisning: Det forutsettes at RASP har kapasitet til å stille med undervisning på ønsket dato(-er) og at det er relevant undervisning i forhold til fagområdet. Vi forbeholder oss retten til å kunne si nei til forespørselen, dersom reisevei overstiger undervisningens varighet i vesentlig grad. Send inn skjema med forespørsel i god tid, så har vi bedre tid til å planlegge.
 • Skjema for å melde inn ønske om undervisning.
 • Hospitering: Vedrørende hospitering så er det mulig å forespørre dette, oppgi gjerne ønsket enhet å hospitere hos. Dette skjema sendes til kursRASP@ous-hf.no.
 • Skjema for å melde inn ønske om hospitering.
 • Det oppfordres ellers til å melde seg på våre utlyste dagskurs, konferanser og seminar - eller utdanningsløp på RASP -  Aktuelle kurs mv finner du under "arrangementer"  på ​forsiden www.rasp.no - litt ned på siden (etter praktiske opplysninger). Det legges ut nye aktuelle arrangementer fortløpende både vår og høst. NB! kun ektronisk påmelding.
 •  

Nordisk miljøterapikonferanse er en stor konferanse, som arrangeres i regi av RASP hvert annet år på Hotell Bristol i Oslo. Deltagere fra Norden kan delta, men erfaringsmessig er det vært deltagere fra Skandinavia : Sverige og Danmark.

 • 2023 Spiseforstyrrrelseskonferansen -forståelse og behandling (Nytt navn)
 • 2020 Den 6. nordiske miljøterapikonferansen - utsatt til 20 og 21 april 2023 grunnet Covid19 pandemien.
 • 2018 Den 5. nordiske miljøterapikonferansen, Tema: Vendepunkter
 • 2016 Den 4. nordiske miljøterapikonferansen, Tema: Relasjonen som mulighet og begrensning
 • 2014 Den 3. nordiske miljøterapikonferansen, Tema: Hvem bestemmer hva?
 • 2012 Den 2.nordiske miljøterapikonferansen
 • 2010 Den 1.nordiske miljøterapikonferansen

Aktuelle konferanser og webinar og seminar i 2024:

29 February 2024    London Eating Disorders Conferences, London  https://www.eatingdisordersconference.com/londoninternationaleatingdisordersconference2024/en/page/home

10 March  2024        2024 Annual AED Chapters Conference  
Upcoming Events — European Academy for Eating Professionals (european-aed.org)
Meeting Registration - Zoom

14-16 March  2024   International Conference on Eating Disorders (ICED), New York   https://www.aedweb.org/aed-events/iced-2024

24-26 September 2024 Nordic Eating Disorder Society (NEDS),  Copenhagen                     https://nedsconference.com/

26-28 September 2024   Eating Disorders Research Society (EDRS),  Sitges, Spain             https://edrs.org/2024/index.php

 

Her finner du eldre publikasjoner som er gått ut fra RASP og andre relevante publikasjoner innenfor emnet. Nyere artikler/publikasjoner finner du under forskerteamet​.

2017

2018

Shafran, R., Framton I., Heyman I., Reynolds M., Teachman B. & Rachman S. (2003). The preliminary development of a new self-report measure for OCD in young people. Journal of Adolesence 26, 137-142.

Evans, C. & Dolan, B. (1993). Body shape questionnaire: Derivation of shortened "alternate forms". International Journal of Eating Disorders, 3, 315 - 321.

Reas, D. L., Von Soest, T., & Lask, B. (2009). Reliability and validity of the Norwegian version of the Body Checking Questionnaire. Norwegian Journal of Psychology. 46 (3): 260-262

Gale, C., Holliday, J., Troop, N. A., Serpell, L. & Treasure, J. (2006). The pros and cons of change in individuals with eating disorders: a broader perspective. International Journal of Eating Disorders, 39, 394 - 403.

Cooper, Z. & Faiburn, C. (1987). The eating disorder examination: A semi-structured interview for the assessment of the specific psychopathology of eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 6, 1 - 8.

Bohn, K., Doll, H. A., Cooper, Z., O'Connor, M., Palmer, R. L. & Fairburn, C. G. (2008). The measurement of impairment due to eating disorder psychopathology. Behavior Research and Therapy, 46, 1105 - 1110.

 • ​Regionalt  Klinisk Nettverk for spiseforstyrrelser
 • NKNS - Nasjonalt Klinisk Nettverk for spiseforstyrrelser

CogFam studiet

Infoskriv til deltagerne i CogFam studiet

Om CogFam studiet: Sammenligne kognitiv terapi med familiebasert terapi hos ungdommer med spiseforstyrrelser  

 

Lenke til eksternnettside:  https://cogfam.no/  

Sist oppdatert 17.04.2024