Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser

Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser har som målsetting å gi informasjon om spiseforstyrrelser, heve kompetansen av behandling av pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst og fremme ny kunnskap om spiseforstyrrelser.

Kompetansetjenesten arrangerer mange ulike kurs for helsepersonell og videreutdanningsprogrammene Kropp og Selvfølelse, CBT-E for behandlere og FBT for behandlere. 
Et forskerteam på 8-9 forskere er knyttet til kompetansetjenesten. Det pågår mange ulike forskningsprosjekter som undersøker ulike sider ved spiseforstyrrelser som nevrobiologiske forhold, hvordan utrede spiseforstyrrelser, ulike sider ved behandling og samsykelighet med spiseforstyrrelser og diabetes. Det er utgått 12 doktorgrader fra forskerteamet og publiseres 10 – 20 vitenskapelige artikler i året.

Enheten ledes av Heidi Langbakk Skille og forskningsleder er Øyvind Rø.

Les mer på kompetansetjenestens egne nettsider

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Regional seksjon spiseforstyrrelser
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 37, inngang A, 2. etasje.
Bygg 37 inngang A som er et murbygg i fem etasjer med balkonger helt i enden.

Ullevål sykehus Bygg 37A

Kirkeveien 166

0450, Oslo