Praktisk informasjon rundt kurs og veiledning ved RASP

En av RASP sine oppgaver er å heve og spre kompetanse innen fagområdet spiseforstyrrelser. Dette gjøres blant annet ved å tilby kurs og veiledning.

Tema for aktuelle kurs og dato legges både ut på www.rasp.no.

Målgruppe
Generell målgruppe er alle som jobber med spiseforstyrrelser.
NB! Når kurs er spisset mot spesiell målgruppe (f.eks behandlere) er dette spesifisert i selve utlysningen.

Påmelding   
All påmelding skjer elektronisk. 

Skjemaet som gjelder for det aktuelle kurset finner du link til i selve kursutlysningen.  Utlysninger av alle kurs/seminar som RASP arrangerer, finner du nederst på siden  www.rasp.no, inntil søknadsfristen har gått ut.  Dersom frist har gått ut, vil arrangementet bli borte fra nettsiden, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Det er dessverre ikke mulig å melde seg på kurs manuelt via telefon eller mail. 

Det elektroniske skjemaet vil alltid slutte å fungere etter fristens utløp. Dette er fordi det ligger inne en sluttdato for påmelding.Det betyr at du etter denne fristen ikke lenger kan melde deg på dette kurset. Er kurset kun fulltegnet vil det komme opp en melding på skjermen om dette med informasjon om mulighet til å stå på en eventuell venteliste.

Merk : All påmelding til kurs er bindende! 
Unnlater du å komme på kurset du er påmeldt, vil det allikevel bli sendt faktura for plassen som er reservert på kurset. Dette er fordi vi har kostnader forbundet med kursplassen som skal dekkes. 

Frister for påmelding til dagskurs/seminar er opplyst i selve utlysningen.

​Antall plasser
Kurslokalene våre har plass til 32 deltagere med bord eller maks. 40 deltagere med konferansestoler når de holdes her på RASP.  Hvis vi holder kurset i et annet større lokale på Ullevål eller alternativt sted vil dette stå opplyst i arrangementsteksten. 

Deltagerplasser vil så langt som mulig bli fordelt geografisk innen helseregionen, ved søknader på våre kompetansehevingsprogram som går over 1-2 semestre. Kompetansehevingsprogrammene er utlyst fortrinnsvis for søkere/deltagere fra Helse Sør-Øst.

En enkel lunsj, kaffe/te og vann serveres på 6-timerskurs og på kompetansehevingsprogrammene. Dersom du har allergier i fht mat, må det gis beskjed om dette ved påmelding/søknad slik at dette blir registrert. Det er et eget felt på  det elektroniske skjemaet hvor du kan spesifisere dette.

Vær obs på: Det er dessverre ikke lenger noen kantine på bygg 37 - men nær inngangen på Ullevål-området finnes det en KIWI butikk - om du har behov for noe, når du er på kurs her. 

Søknad til kompetansehevingsprogram
På de tre kompetansehevingsprogrammene

  • FBT for behandlere
  • CBT-E  for behandlere
  • Kropp og Selvfølelse

- er det søknad og utvelgelse av deltagere det gjeldende, ikke en fortløpende påmelding. På Kompetansehevingsprogrammene blir deltagerne plukket ut etter fristens utløp i hht. de kriterier som er oppgitt. Det gis deretter beskjed til søkerne om de har en plass eller ikke. Forhåndspåmelding for å sikre seg plass er dessverre ikke mulig. For at en søknad skal bli tatt i betraktning, må elektronisk søknadsskjema sendes inn innenfor fristen.

Kropp og selvfølelse, FBT og CBT-E utlyses i utgangspunktet med nye kull en gang i året, så sant dette er praktisk mulig ifht ressurser. All informasjon om nye kull på videreutdanningsprogrammene legges ut på nettsiden vår  www.rasp.no

Antall plasser på på det aktuelle kurset er oppgitt i utlysningsteksten. Når kurset er fulltegnet, kan man velge om man ønsker å stå på en venteliste i fall det blir frafall.

Kostnader
Det er alltid knyttet et mindre påmeldingsgebyr til dagskursene våre, og en noe større kostnad for videreutdanningskursene som er på 1 - 2 semestre. Gebyrets størrelse er alltid oppgitt i selve utlysningen. Dette gebyret vil i hovedsak dekke lunsj og andre utgifter som er direkte forbundet med kursplassen. Dersom kurset holdes på et konferansesenter vil kursavgiften være i hht dette. Det er derfor lagt inn fakturaopplysninger i påmeldingsskjemaene som obligatoriske felt, da kurs faktureres når påmelding er bekreftet.

Generelle spørsmål til kurs og utdanninger kan rettes til: 

Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no,​ kursmobil 41​571052​​

Sist oppdatert 20.02.2024