Barn og voksne på tur.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

– en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kontakt oss

Nyheter

  Diagnoseinformasjon og materiell

   Arrangementer for pasienter og pårørende

   • Familiekurs på Frambu i uke 39
    Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til familiekurs 23. - 27. september 2024 på Frambu i Akershus. Målgruppen er personer med utviklingsmessige og epileptiske encefalopatier av ulike genetiske årsaker, deres foreldre/ foresatte, søsken og fagpersoner.
    Familiekurs på Frambu i uke 39
    23.
    september
    2024

   Nettkurs

   Sist oppdatert 22.08.2023