Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kontakt

Telefon

Vi er tilgjengelig alle hverdager mellom kl. 09.00 - 15.00

Postadresse

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen i hovedinngangen i bygg B.
En bygning med parkeringsplass

SSE Sandvika