Rådgivning og veiledning

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning til personer med diagnosene senteret har ansvaret for, deres pårørende og fagpersoner.

En kvinne som sitter i en sofa
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kompetansesenteret skal ha oppdatert kunnskap om de sjeldne epilepsirelaterte diagnosene senteret har ansvar. Rådgivere svarer på spørsmål, gir råd og veiledning til

  • personer med diagnosene
  • deres pårørende 
  • fagpersoner

Rådgivning og veiledning foregår

  • på telefon
  • på e-post (du må ikke oppgi sensitiv informasjon på e-post)
  • i samtaler under innleggelse på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE eller andre avdelinger i Oslo universitetssykehus
  • i samarbeid med lokale behandlere
  • på videokonferanse
  • ved individuelle utreiser

Videokonferanse og individuelle utreiser planlegges og gjennomføres i samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Ved utarbeidelse av individuell plan (IP) kan senteret bidra på oppstartsmøte.

Tilbudet er landsdekkende. Tjenestene er gratis. Henvisning er ikke nødvendig.

Sist oppdatert 10.08.2023