Tjenester ved senteret

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser tilbyr informasjon, rådgivning og kurs om de sjeldne diagnosene senteret har ansvar for.

​Tjenestene retter se​g mot

 • barn, unge og voksne med en av diagnosene senteret har ansvar for
 • foreldre og søsken
 • helsepersonell
 • personale i barnehage, skole og bolig
 • lokalt hjelpeapparat
 •  andre tjenesteytere

Kompetansespredning er en av kjerneoppgavene.

Senteret skal være et supplement til lokalt hjelpeapparat og andre instanser som har ansvar for oppfølging og behandling.

Samarbeid med det medisinske fagmiljøet som har behandlingsansvar for personer med senterets diagnoser er et hovedmål.

Tilbud er landsdekkende og tjenestene er gratis. Vi trenger ingen henvisning.

Hovedoppgaver

 • Rådgivning og veiledning
 • Informasjon
 • Kurs og undervisning
 • Forskning og fagutvikling

Kompetansesenteret​ skal

 • sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde
 • bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning innenfor dette fagområde i hele helsetjenesten, brukere og befolkning for øvrig
 • understøtte lokal pasientbehandling
 • bidra til at personer med sjeldne diagnoser og funksjonshemninger får likeverdig helsetilbud og samme service som andre gjennom livsløpet

Dette forutsetter et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenesteapparatet.

Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010  fra regjeringen.no, beskriver kompetansesenterets ansvarsområder.

Årsrappo​rt

Årsrapport 2023 for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Sist oppdatert 15.02.2024