Ansatte ved NK-SE

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser jobber tverrfaglig og har 6,2 årsverk fordelt på 8 fast ansatte og 2 ansatte i prosjektstillinger.

Et nærbilde av en person som smiler

Nina Benan

Seksjonsleder NK-SE. avdelingsleder Avdeling for sjeldne diagnoser, sykepleier

nbenan@ous-hf.no 67 50 13 50

Nina Benan har vært seksjonsleder på NK-SE siden 2009. Fra før har hun lang og bred erfaring fra Spesialsykehuset for epilepsi, Institutt for sjeldne diagnoser og Senter for sjeldne diagnoser både fra arbeid i klinikk som sykepleier og fra ulike lederroller. I tillegg til å være seksjonsleder er Nina også avdelingsleder for Avdeling for sjeldne diagnoser. Hun har vært dypt engasjert og en viktig bidragsyter i utviklingen av sjeldenfeltet og arbeidet for likeverdige tjenester for alle med en sjelden diagnose.

En kvinne med langt hår

Silje Systad

Fagkoordinator, spesialpedagog, ph. d

sisyst@ous-hf.no 67 50 13 49

Silje Systad er spesialpedagog/PhD og jobber som rådgiver og fagkoordinator på NK-SE. Hun har vært ansatt på kompetansesenteret siden 2018 og har tidligere jobbet som spesialpedagog ved Solberg skole, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Silje er utdannet ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo, med fordypning innenfor spesifikke lærevansker. I 2017 disputerte hun med avhandlingen “Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments”.

En person med armene krysset

Caroline Lund

Overlege, ph.d.

carolinl@ous-hf.no 67 50 13 27

Caroline Lund er overlege/PhD og jobber 50% ved NK-SE og 50% i klinikk ved Voksenhabiliteringen i OUS. Hun har vært fast ansatt på NK-SE siden 2018, men har vært tilknyttet senteret siden 2008. Caroline har også jobbet i flere år på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). I 2016 disputerte hun med avhandlingen “Genetic and clinical characterization of monogenic forms of epilepsy”, hvor fokuset var på pasienter med Lennox-Gastauts syndrom og Aicardis syndrom. For tiden jobber Caroline blant annet med en populasjonsstudie av norske pasienter med Dravets syndrom.

En mann som smiler til kameraet

Cecilie Ida Hartvig

Medisinskfaglig rådgiver

cehart@ous-hf.no

Cecilie Ida Hartvig er lege og jobber 50 % som medisinsk rådgiver ved NK-SE. Ved siden av stillingen ved NK-SE, har hun jobbet som helsestasjonslege for barn og ungdom, og jobber nå også som fastlege i Oslo. Cecilie har vært ansatt på NK-SE siden august 2022 og har tidligere jobbet halvannet år på barneavdelingen ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Hun er spesielt opptatt av kvinnehelse og barnemedisin, samt hvordan pasientens utfordringer påvirker livskvaliteten og har fokus på hvordan hele familien skal styrkes rundt pasienten.

En person som smiler for kameraet

Ine Cockerell

Klinisk spesialist i sykepleie

inec@ous-hf.no 67 50 13 19

Ine Cockerell er klinisk spesialist i sykepleie innenfor epilepsi, og har sjeldne epilepsidiagnoser og praktisk anfallshåndtering som særlig interesseområder. Hun har jobbet som rådgiver på NK-SE siden 2010, og jobbet før dette i over 10 år på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Ine er stipendiat, og skal snart levere doktorgraden «Surveillance and treatment in patients with tuberous sclerose».

Et nærbilde av en person som smiler

Kathrine Cammermeyer Haavardsholm

Klinisk ernæringsfysiolog

kathaa@ous-hf.no 67 50 14 23

Kathrine Cammermeyer Haavardsholm er klinisk ernæringsfysiolog og jobber 30 % på NK-SE som rådgiver og registeransvarlig. Hun er også ansatt i klinikk ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i 70 %, og har for tiden delvis permisjon for å studere Praktisk pedagogisk utdanning. Kathrine har vært ansatt på NK-SE siden …  Kathrine er spesielt opptatt av ketogen diett som behandling for epileptisk anfallsreduksjon. Sammen med Tone Beddari Blackstad er hun engasjert i prosjektet «GLUT1-mangelsykdom og motorikk».

En kvinne med et skjerf rundt halsen

Mia Tuft

Spesialist i nevropsykologi

miatuf@ous-hf.no 67 50 11 48

Mia er spesialist i klinisk nevropsykologi, med spesialistoppgave om Landau-Kleffners syndrom. Hun har jobbet som rådgiver på NK-SE siden 2008, og har tidligere jobbet ved Sunnaas og Gaustad sykehus. Mia er spesielt interessert i nevropsykiatriske vansker ved epilepsi og sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Hun har skrevet bøker for barn og voksne om hjerneskader, epilepsi og autisme.

En mann med langt hår

Aina Ljosåk Hansen

Kontorleder/kommunikasjonsmedarbeider

ainhan@ous-hf.no 67 50 11 95

Aina Ljosåk Hansen er kontorleder og kommunikasjonsmedarbeider, og startet på NK-SE våren 2023. Før dette jobbet hun mange år med administrasjon i psykiatrien både i OUS og Vestre Viken. Hun har en mastergrad i sosialantropologi fra NTNU.

Midlertidige stillinger:

En kvinne som smiler til kameraet

Christiane Sørensen

Logoped

soerch@ous-hf.no

Christiane Sørensen er logoped og jobber 20% på NK-SE med prosjektet «Landau-Kleffners syndrom, en kunnskapsoppsummering». Primært jobber hun på Solberg skole -Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

 

 

Et nærbilde av en person som smiler

Tone Beddari Blackstad

Spesialfysioterapeut

toblac@ous-hf.no

Tone Beddari Blackstad er spesialfysioterapeut og jobber 20% på NK-SE med prosjektet «GLUT1-mangelsykdom og motorikk». Ellers jobber hun klinisk ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). 

Sist oppdatert 16.05.2024