Epilepsi – ressursside

Her har vi samlet relevante filmer, e-læringer, artikler og nettsider med kvalitetssikret stoff om epilepsi.

Krittegning av en hjerne.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi - Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Målgruppen for retningslinjen er hele tjenesteapparatet som skal bistå personer med epilepsi, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten og den bør kunne være til nytte også for pasienter og pårørende.

Hvilke fagpersoner som har deltatt i utarbeidelsen av retningslinjen kan du lese her

EpiCare Webinarer – oversikt over webinarer om sjeldne og komplekse epilepsier. Det er gratis å delta på disse webinarene.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) – landets eneste spesialsykehus for epilepsi med flere nasjonale behandlingstjenester.

SSE har også Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

Helsenorge.no – leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettsiden er etablert av helsemyndighetene.

Epilepsiforbundet – landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med epilepsi og pårørende. Epilepsiforbundet har opprettet nettverk innenfor spesifikke temaer:

  • Epilepsiforbundet Ung
  • Dravet syndrom
  • Epilepsiforbundet Sjeldne – nettverk for sjeldne epilepsidiagnoser og sjelden epilepsi
  • Epilepsiforbundet Flerkultur

Du kan lese mer om nettverkene på Epilepsiforbundets hjemmeside.

I nettbutikken finner du ulike temabrosyrer. Brosjyren «Kort om epilepsi» er oversatt til flere språk.

Hva er epilepsi? – en filmserie bestående av korte informasjonsfilmer som hver besvarer et ofte stilt spørsmål om epilepsi.

Filmene er laget av Epilepsiforbundet i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Epilepsianfall – undervisningsfilmer – om ulike typer epilepsianfall. Filmen er laget for helsepersonell, lærere og barnehagepersonell og for deg som har epilepsi eller kjenner noen med epilepsi. Anfallene spilles av skuespillere.

Innholdet er utarbeidet av fagpersonell ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i tett samarbeid med Norsk Epilepsiforbund.

Epilepsi hos barn – en filmserie der vi blir kjent med familier som er berørt av epilepsi. Det finnes mange ulike typer epilepsianfall, og flere måter å forholde seg til anfallene på. Epilepsi handler dessuten om mye mer enn anfall. I denne filmserien prøver de å vise bredden på epilepsidiagnosen, og hvordan ulike familier opplever det å ha et barn med epilepsi. Filmprodusentene er selv et foreldrepar som har en gutt med komplisert epilepsidiagnose. Da han fikk sitt første anfall visste de svært lite om epilepsi. De hadde mange spørsmål og følte de fikk få svar på den tiden.

Filmene er laget Nitteberg Film og TV i samarbeid med Epilepsiforbundet.

Hva skal du gjøre ved et GTK-anfall? – filmen viser deg hva du skal gjøre ved et GTK-anfall (krampeanfall med bevissthetstap, tilstivning og rykninger), og når og hvordan du skal gi den anfallsstoppende medisinen Buccolam®. Filmen er en del av e-læringskurset «Hvordan gi Buccolam?»

Filmen og e-læringskurset er laget av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

 

Det jeg skulle ønske at du visste (om epilepsi) – en film som skal gjøre det lettere for unge å fortelle venner og familie om epilepsien sin.

Rudy og lynmonsteret – filmen "Rudy og lynmonsteret" er basert på boken med samme navn, av Endre Lund Eriksen og Endre Skandfer. Filmen handler om Rudy som alltid finner på artige og spennende ting i barnehagen. Særlig når han er sammen med Theodora. Men en dag dukker et lynmonster opp.

Prinsesse Märtha Louise leser Rydy og lynmonsteret – Prinsesse Märtha Louise lærer barn om epilepsi gjennom en lesestund. Målgruppen for filmen er barn og unge i førskole og tidlig skole alder.

Epilepsi – «Sånn er jeg, og sånn er det». Norsk serie hvor vi får innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med. Noah har epilepsi. Det er litt som lyn og torden inni hodet. En voksen må alltid passe på han, men Noah vil klare seg litt selv også. Snart blir han 7 år og skal gå skirenn alene.

Filmserie fra NRK Super.

Hvordan gi Buccolam - her lærer du hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange, eller gjentagende epileptiske anfall. Målgruppen er alle som har ansvar for å gi anfallsstoppende medisin: ansatte i barnehage, skole, PPT, boliger, avlastning, pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten forøvrig og pårørende.

Utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

E-læringskurs om epilepsi – på denne siden finner du en rekke e-læringskurs om epilepsi som er gratis og åpne for alle.

Utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

E-læringskurs for helsepersonell – "Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell" E-læringskurset er rettet mot helsepersonell, men kan også tas av pasienter og pårørende.

Utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Dette e-læringskurset har også en påbygningsdel. Denne tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. 

Påbygningsdelen er utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi(SSE) og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. 

Disse to kursene har en lisens fordi du får et formelt kursbevis etter gjennomført kurs.

 

EpiSnakk – om epilepsi for barn - om epilepsi for barn. E-læringen inneholder temaer som hva er epilepsi, undersøkelser, hverdagen med epilepsi, hvordan fortelle andre om epilepsi og hva kan hjelpe mot epilepsi.

Passer for barn mellom 5 og 12 år, men kan brukes av alle.

Utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

 

Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet med sjelden epilepsi - om å kartlegge risiko ved epilepsianfall og fungering i hverdagsaktiviteter samt tilrettelegging for deltagelse i hverdagsaktiviteter

Skrevet av ergoterapitjenesten ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Epilepsi – mer enn anfall - fagartikkelen gir innblikk i hva det kan innebære å ha epilepsi, og hva man bør vektlegge ved tilrettelegging i barnehage og skole for disse barna. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole.

Skrevet av fagpersoner ved Solberg skole og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.​

Psykisk helse er viktig, men oversett, i epilepsibehandling - artikkel fra Epilepsinytt nr 3 2023.

 

Se også Kurs og undervisning om epilepsi på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) sine sider.

Sist oppdatert 10.08.2023