Vil du lære mer om epilepsi?

Se alle e-læringskurs om epilepsi

SSE tilbyr en rekke e-læringskurs om epilepsi som er gratis og åpne. Enten du er nysgjerrig på faget, kjenner noen med epilepsi, eller har det selv, kan du på en enkel og interaktiv måte lære mer! Kursene er et godt hjelpemiddel når helsepersonell skal snakke med pasienter. Prøv kursene i menyen nedenfor!

Ipad med e-læringskurset Living with epilepsy

Foto: Shutterstock - manipulert

Spesialsykehuset for epilepsi har et nasjonalt ansvar for å spre kunnskap om epilepsi. E-læringene er gratis og åpne for alle.

En person som ser på en datamaskin

Illustrasjon: Oslo universitetssykehus

Vil du lære mer om epilepsi, kan et e-læringskurs hjelpe deg på vei.

Våren 2023 har SSE oppdatert alle e-læringskursene vi har laget. De er også lagt inn i ny plattform (Kursbyggeren) og ser litt annerledes ut. Kursene er fortsatt gratis og åpne for alle. Enten du er nysgjerrig på faget, kjenner noen med epilepsi, eller har det selv, kan du på en enkel og interaktiv måte lære mer! Kursene er også et godt hjelpemiddel når helsepersonell skal snakke med pasienter om epilepsi, én til én, eller i gruppe. Prøv kursene nedenfor!  

Tips: vil du beholde denne siden åpen mens du starter e-læringskurs? Høyreklikk på lenken og velg "åpne i nytt vindu", så åpner kurset seg i et eget vindu.​​

E-lærings​​​kurs for alle

Kursene er gratis og åpne for alle. De er interaktive med lyd og video, og kan tas på nettbrett eller PC. Tidsbruk: fra 30 til 60 minutter. Brukerorganisasjoner og pasienter har deltatt i utviklingen av kursene.​

Mer om hvert enkelt kurs

 
​Epilepsi og hukomm​​​else
Fargerike puslespillbrikker

Foto: Shutterstock

Kurset gir informasjon om sammenhengen mellom epilepsi og hukommelse. Du kan delta på et eksperiment som illustrerer måter du kan huske ting på. Til slutt får du praktiske råd om hvordan du bedre kan huske og lære i hverdagen.
Epilepsi og mestrin​g
Forside til e-læringskurset: En blå himmel med skyer med teksten Epilepsi og mestring over

Foto: Læringsportalen OUS

Kurset skal bidra til bedre livs-kvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Hva må du ta hensyn til i hverdagen? Du får også informasjon om hva epilepsi er og om behandling. Kurset er oversatt til engelsk: Living with epilepsy.
Anfall og tryg​ghetstiltak
En gruppe mennesker som går på en sti i skogen

Foto: Shutterstock

Innspill til hva du kan gjøre for å få en tryggere hverdag med anfall. Kurset gir informasjon og praktiske råd deg som har anfall eller kjenner noen som har det.
Epilepsimedisin​​​​er
En haug med piller

Foto: Shutterstock

Informasjon og praktiske råd til deg som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Kurset er oversatt til engelsk: Antiepileptic Drugs.

 

Epile​psi og fysisk akt​ivitet 
En gruppe mennesker som løper på en bane

Foto: Shutterstock

Kurset handler om hvordan du som har epilepsi kan være fysisk aktiv.
Epilepsi -  sosiale konsekvenser, tjenester og ytel​ser 
En gruppe mennesker som samler hendene mot hverandre

Foto: Forandringsfabrikken

Om det å mestre hverdagen med arbeid og økonomi. Er du blant dem som kan ha behov for tjenester og ytelser fra hjelpeapparatet?  E-læringskurset gir deg oversikt over tilbudene.
E-læringskurs for helseperso​nell
En gruppe mennesker i alle aldre

Illustrasjon: Ambio Helse

E-læringskurset "Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell" er revidert. Kurset har fått påbygningsdel med nytt case og praktiske øvingsoppgaver. Kurset er rettet mot de som arbeider med personer med epilepsi. Kurset har en lisens fordi du får et formelt kursbevis etter gjennomført kurs.​
EpiSnakk - om epilepsi for barn
En gutt og en jente ser sammen på en telefon

Illustrasjon: Øystein Horgmo, UiO

Passer for barn mellom 5 og 12 år, men kan brukes av alle. E-læringen inneholder temaer som hva er epilepsi, undersøkelser, hverdagen med epilepsi, hvordan fortelle andre om epilepsi og hva kan hjelpe mot epilepsi.

 

 

Sist oppdatert 19.02.2024