Publikasjoner

Oversikt over artikler utgått fra Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, eller hvor senterets ansatte er bidragsytere.

Pyruvatdehydrogenase-mangel – klinisk oversikt (tidsskriftet.no). Tidsskriftet Norsk Legeforening, okt. 2019, DOI: 10.4045/tidsskr.18.0988

Dravets syndrom som årsak til epilepsi og utviklingshemning (tidsskriftet.no). Tidsskrftet Norsk Legeforening Nr. 1 10. jan. 2012; 132:44 – 7

Tuberøs sklerose-kompleks – oversiktsartikkel (tidsskriftet.no). Tidsskriftet Norsk Lægeforening Nr. 7 – 29. mars 2007; 127:870 – 3

Sist oppdatert 19.01.2024