Registre

En gruppe mennesker i forskjellige farger

​Sjeldenregisteret  

Norsk regi​​ster for sjeldne diagnoseret landsdekkende oversiktsregister for personer med sjeldne diagnoser i Norge som, blant annet, skal bidra til likeverdig og tilpasset tilbud. Registeret er basert på reservasjonsrett.​

Internt pasientregister

Internt pasientregister​ - et register som Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser fører over pasienter med diagnosene senteret har ansvaret for. Registeret er samtykkebasert.​


Sist oppdatert 10.08.2023