Illustrasjonsfoto, mor, far og barn

Genetisk slektskap

Rettsgenetiske analyser for kartlegging av slektskap utføres for å bekrefte en biologisk relasjon mellom to eller flere individer. Bekreftelsen kan være av interesse kun for partene selv eller de kan være rekvirert av ulike offentlige etater, som skal ta stilling til for eksempel fastsetting eller opphevelse av juridisk farskap, tildeling av personnummer for barn født i utlandet eller fastsetting av identiteten til døde der denne er ukjent eller usikker. (Foto: shutterstock)

Kontakt oss
Sist oppdatert 16.08.2023